eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 03 11 20200311 11.03.2020 10:00 Høgskolen på Vestlandet, Florø. Magnus Tingnesgt. 1 Hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK52020 GK 5/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK62020 GK 6/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon 13.02.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92020 RS 9/2020 Årsrapport 2019 frå Innovasjon Norge til Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102020 RS 10/2020 Orientering om etableringa av ein database for næringsdata på Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112020 RS 11/2020 Samarbeidsavtale mellom fylkeskommunane og Norges Forskningsråd om Regionale forskingsfond Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS122020 RS 12/2020 Fastsett forskrift om dei regionale forskingsfonda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI22020 SI 2/2020 Spørsmål frå Midelfart Hoff - H - sommerjobb for ungdommer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122020 PS 12/2020 Vestland fylkeskommune sitt engasjement for å gje næringslivet tilgang til nasjonale program for klyngesamarbeid og innovasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132020 PS 13/2020 Retningsliner for verkemiddelbruk Innovasjon og næringsutvikling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142020 PS 14/2020 Regional kompetansepolitikk - status og vegen vidare Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152020 PS 15/2020 Internasjonalt prosjektsamarbeid - prioriteringar og forankring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162020 PS 16/2020 RFF Vestland - budsjettramme 2020 og forskottering av tilsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172020 PS 17/2020 Strategi for vidare utvikling av hurtigladetilbodet i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182020 PS 18/2020 Ein styrka nasjonal karbonfangst Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS192020 PS 19/2020 Oppfølging av Karonapandemien sine konsekvensar for næringslivet Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll