eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for kultur, idrett og integrering Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 10 15 20201015 15.10.2020 09:00 Førdehuset, Angedalsvegen 5, Førde Hovudutval for kultur, idrett og integrering
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK192020 GK 19/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK202020 GK 20/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for kultur, idrett og integrering den 16.09.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS872020 RS 87/2020 Folkehelsekonferansen 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS882020 RS 88/2020 Sammen om aktive liv. Ny nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet 2020 - 2029. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS892020 RS 89/2020 Fordelingsnøkler for kulturinstitusjoner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS902020 RS 90/2020 Spillemidler til idrettsanlegg for 2019 - en gjennomgang av søknader og tildelinger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS912020 RS 91/2020 Nye tilskotsordningar 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS922020 RS 92/2020 Fordeling av grunntilskot og administrasjonstilskot til vaksenopplæring 2020 - Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS932020 RS 93/2020 Rapport 2020 - Evaluering av tilskudd til anlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS942020 RS 94/2020 Museum og samfunn. Rapport frå Telemarksforskning 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS952020 RS 95/2020 Vellukka satsing på å få EU-midlar frå Erasmus+ til kompetanseutvikling i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS962020 RS 96/2020 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i tidlegare Sogn og Fjordane fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS972020 RS 97/2020 Framlegg til organisering av arbeid med forvaltningsplan Selje kloster, Stad kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS982020 RS 98/2020 Dagsturhytter i Vestland, etablering i tidlegare Hordaland-kommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS992020 RS 99/2020 Orientering - Revisjon av forvaltings- og skjøtselsplan for Vingen helleristningsområde i Bremanger kommune i Bremanger kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1002020 RS 100/2020 Oppretting av friluftsråd - invitasjon til webinar 27. oktober Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1012020 RS 101/2020 Invitasjon til digitalt sikringsseminar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1022020 RS 102/2020 Notat frå Deloitte - Kontroll av ein tilskotsmottakar - UngVest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI132020 SI 13/2020 Spørsmål frå Andersen - FNB - arbeidet og framdrifta med vedtakspunkt etter at bokbåtdrifta av Epos vart vedteken nedlagt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI142020 SI 14/2020 Spørsmål frå Bernardini - A - Språkrådet til Bergen? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272020 PS 127/2020 Intensjonsavtale om samarbeid mellom Frivillighet Norge og Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282020 PS 128/2020 Museumspolitikk i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292020 PS 129/2020 Museumsløft 2020. Nye retningsliner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302020 PS 130/2020 Vidareutvikling av musikarordningane i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1312020 PS 131/2020 Rapport: Bergen Nasjonale Veteranbåthavn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1322020 PS 132/2020 Kontaktutval mellom innvandrarar og styremaktene i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1332020 PS 133/2020 Folkebiblioteka sine behov for tenester frå fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342020 PS 134/2020 Grind.no og Kulturhistorisk leksikon - samarbeid om digital formidling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1352020 PS 135/2020 E-sport i Vestland fylke - svar på verbalpunkt i Fylkestinget desember 2019. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1362020 PS 136/2020 Forslag om freding av Ludwig Wittgenstein sitt hus i Skjolden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1372020 PS 137/2020 Klage på avslått søknad om tilskot til prosjekt og tiltak - frivillig kulturliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1382020 PS 138/2020 Tildeling av kunstnarstipend 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1392020 PS 139/2020 Tilskot til sikring og istandsetting av Bryggen. Revidering av retningsliner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1402020 PS 140/2020 Driftstilskot til Kirkens SOS 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1412020 PS 141/2020 Dagsturhytte - godkjenning av kjøp arkitektteikningar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1422020 PS 142/2020 Gjennomgang av tilskotsmottakarar i driftsbudsjettet til kultur, idrett og inkludering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1432020 PS 143/2020 Notat frå Deloitte - Kontroll av ein tilskotsmottakar - UngVest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1442020 PS 144/2020 Våtedalen og verneløysingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1452020 PS 145/2020 Språkrådet til Bergen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll