eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for kultur, idrett og integrering Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 11 04 20201104 04.11.2020 09:00 Fjernmøte/video Hovudutval for kultur, idrett og integrering
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK212020 GK 21/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK222020 GK 22/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for kultur, idrett og integrering den 15.10.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1032020 RS 103/2020 Innspel musikarordningane i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1042020 RS 104/2020 Regionreforma - Oppgåve- og ressursoverføringar til Vestland fylkeskommune.pdf Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1052020 RS 105/2020 Jobbsjansen-grunnskuleopplæring for minoritetsspråklege Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1062020 RS 106/2020 Varsel om ny oppstart av fredningssak Stranges Stiftelse, Klostergaten 28, gnr 165 bnr 272, i Bergen kommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1072020 RS 107/2020 Tilskot til regionale ungdomsparti Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI152020 SI 15/2020 Spørsmål frå Knudtsen Indrevik - H - Tilskuddsordningane - budsjett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI162020 SI 16/2020 Spørsmål frå Andersen - FNB - Vestland fylkeskommune og flagging på samefolkets dag 6. februar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1462020 PS 146/2020 Kulturelt utviklingsprogram (KUP). Tildeling 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1472020 PS 147/2020 Innspel til arbeid med - Handlingsplan for universell utforming - frå Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1482020 PS 148/2020 Selja kloster - etablering av formelt samarbeid mellom Vestland fylkeskommune og Stad kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1492020 PS 149/2020 Busetjing av flyktningar i 2020 og 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1502020 PS 150/2020 Søknad om støtte til forprosjektet "Vestlandet sitt flytande kulturhus" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1512020 PS 151/2020 Klagesak, tilskot til kulturbygg 2020. Herdla fort, Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1522020 PS 152/2020 Høyring om endra vedtekter for Musea i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1532020 PS 153/2020 Flagging på samefolkets dag 6. februar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1542020 PS 154/2020 Tilskot til regionale ungdomsparti Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll