eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for kultur, idrett og integrering Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 11 25 20201125 25.11.2020 09:00 Fjernmøte video Hovudutval for kultur, idrett og integrering
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK232020 GK 23/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK242020 GK 24/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i hovudutval for kultur, idrett og integrering den 4.11.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1082020 RS 108/2020 Tildeling av tilskot til statleg sikring av friluftsområder Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1092020 RS 109/2020 Orientering - oppheving av midlertidig fredning av Sandviksboder 69-72 - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1102020 RS 110/2020 Sluttrapport kartlegging av tilgjengelegheit på turvegar i Vestland 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1112020 RS 111/2020 Kystpilegrimsleia. Drift av regionale Pilegrimssenter i Vestland fylke 2021. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1122020 RS 112/2020 Utgreiing av behovet for ei nasjonal, digital plattform for Den kulturelle skulesekken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1132020 RS 113/2020 Gjennomgang av tilskotsmottakarar på driftsbudsjettet sektorbudsjettet for kultur, idrett og inkludering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1142020 RS 114/2020 Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap 2020. Orientering om midlar fordelt til strakstiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1152020 RS 115/2020 Innspel til kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2020-2024 - Vik kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1162020 RS 116/2020 Innspel til Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 – 2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1172020 RS 117/2020 Administrativ fråsegn - Kommunedelplan for kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, Stryn kommune med handlingsprogram for kultur og for anlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1182020 RS 118/2020 Innspel til sak om museumspolitikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1192020 RS 119/2020 Varsel om oppstart av fredingssak for Otternestunet i Aurland kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI172020 SI 17/2020 Spørsmål frå Pombe - SV - PS 156/20 og 160/20 i KULII Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1552020 PS 155/2020 Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - arbeidsdokument 6/20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1562020 PS 156/2020 Ekstraordinære midlar til ordinær kulturaktivitet som er råka av koronarestriksjonar. Fordeling 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1572020 PS 157/2020 Regional plan for kultur, idrett og friluftsliv - orientering om arbeid fram mot oppstart av planarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1582020 PS 158/2020 Eigarskapsmelding for Vestland fylkeskommune 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1592020 PS 159/2020 Museumspolitikk i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1602020 PS 160/2020 Utgreiing fellesmagasin for musea i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1612020 PS 161/2020 Organisering og samarbeid mellom dei kommunale arkivinstitusjonane i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1622020 PS 162/2020 Handlingsprogram 2021 - kultur, idrett og inkludering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1632020 PS 163/2020 Nyskapande aktivitetsanlegg 2020 - 2023. Vidareføring av prosjektet. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1642020 PS 164/2020 Lågterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom - evaluering 2020 og retningsliner 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1652020 PS 165/2020 Søknad frå HAFS-regionen om etablering av UNESSCO Geopark. Etablering av ei ny tilskottsordning - Brei verdiskaping på kulturmiljøfeltet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1662020 PS 166/2020 Mandat for Nynorskfylket Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1672020 PS 167/2020 Tilskot til prosjekt og tiltak - frivillig kulturliv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1682020 PS 168/2020 Tilskot til prosjekt og tiltak - profesjonell kunst og kultur. Tildelingar haust 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1692020 PS 169/2020 Søknad om driftstilskot, UngVest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1702020 PS 170/2020 Tildeling av renter og inndregne midlar på spelemidlar 2019 til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1712020 PS 171/2020 Innspel til strategi for folkemusikk og folkedans frå Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1722020 PS 172/2020 Endring av retningsliner for ordninga investringstilskot til idrettsanlegg. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1732020 PS 173/2020 Idrettsklynge Vest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1742020 PS 174/2020 Utviklingsstipend - Idrettsutøvarar 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1752020 PS 175/2020 Høyringsfråsegn - Plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet 2021-2030, Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1762020 PS 176/2020 Friluftslivets ferdselsårer tildeling av tilskot haust 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1772020 PS 177/2020 Tilbakemelding til NFI sine forslag til endringar i tilskotsordningar, jf. Høyringsbrev 19/937-35 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1782020 PS 178/2020 Høyring av forskriftsfesting av KLD sine tilskotsordningar på kulturmiljøfeltet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll