eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 10 24 20191024 24.10.2019 13:00 Scandic Flesland Airport, Blomsterdalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12019 GK 1/2019 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 OS12019 OS 1/2019 Orienteringar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS12019 RS 1/2019 Funksjonar i Vestland fylkeskommune - brev frå Samarbeidsrådet for Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22019 RS 2/2019 Vestland fylkeskommune - oversikt over større politiske saker i 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32019 RS 3/2019 Deltaking på komitehøyringar på Stortinget i samband med statsbudsjett for 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12019 PS 1/2019 Statlege retningsliner for behandling av søknader om løyve til akvakultur av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på land Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Fordelingsnøkkel for partistøtte i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Vestland fylkeskommune - målvedtak i samband med fylkessamanslåinga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI12019 SI 1/2019 Spørsmål frå Framnes (Frp) - Orientering om ferjebrann i fylkesutvalet 24.10.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut