eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 03 16 20200316 16.03.2020 10:00 Avlyst Fylkesutvalssalen i 4. etasje (C44) Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK32020 GK 3/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 GK42020 GK 4/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS182020 PS 18/2020 Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS192020 PS 19/2020 Selskapskontroll av Skyttel AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS202020 PS 20/2020 Henvending frå Hardanger AKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS212020 PS 21/2020 Bestilling av forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS222020 PS 22/2020 Handlingsplan - Bybanen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS232020 PS 23/2020 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS242020 PS 24/2020 Tilleggsbestilling - Selskapskontroll av Ferde AS - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS272020 PS 27/2020 Eventuelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102020 RS 10/2020 Invitasjon til fagkonferanse FKT på Gardermoen 3. - 4.6.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS112020 RS 11/2020 Klagenemnda si avgjerd 17.12.2019 i sak 20)17648 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122020 RS 12/2020 Sak frå FUV 14.02.20 - Endringar i selskapsavtale for Trivselshagen IKS - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132020 RS 13/2020 Forum for Kontroll og Tilsyn - Medlemsinformasjon februar 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut