eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 09 17 20200917 17.09.2020 11:00 Fjernmøte Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK112020 GK 11/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK122020 GK 12/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS392020 RS 39/2020 Behandling av revisjonsrapport NDLA i TING i Møre og Romsdal 15.06.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS402020 RS 40/2020 Vedtak TING 09.06.2002 årsrekneskap 2019 for Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS412020 RS 41/2020 Vedtak TING 09.06.2002 årsrekneskap 2019 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS422020 RS 42/2020 Vedtak i FUV 18.06.2020 om prosjektrekneskap universell utforming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS432020 RS 43/2020 Nytt frå FKT august 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS442020 RS 44/2020 Nytt frå FKT august 2020 - 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS452020 RS 45/2020 Revisjon av Ferde - kort statusrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS462020 RS 46/2020 Høyring - "forslag til lov om midlertidig unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS472020 RS 47/2020 FKT - medlemsinformasjon september 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722020 PS 72/2020 Forvaltningsrevisjon innan tannhelse - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732020 PS 73/2020 Forvaltningsrevisjon innan informasjonstryggleik - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742020 PS 74/2020 Deloitte presenterer risikovurdering for forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga i 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752020 PS 75/2020 Budsjett for kontrollarbeidet i Vestland fylkeskommune 20201 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762020 PS 76/2020 Oppfølging - Selskapskontroll Grieghallen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772020 PS 77/2020 Handlingsplan frå eigar- Selskapskontroll av Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782020 PS 78/2020 Kontroll av reiserekningar på politisk nivå - oppfølging av vedtak i FT-sak 37/19 - Sogn og Fjordane fk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792020 PS 79/2020 Selskapskontroll av Trivselshagen IKS - oppfølging av fylkestinget i SFFK sitt vedtak i FT-sak 38/19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802020 PS 80/2020 Forvaltningsrevisjon HMT og inkluderande arbeidsliv - oppfølging av vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812020 PS 81/2020 Skriftleg orientering frå styreleiar i Valen Kraftverk AS om tilsetting av ny dagleg leiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822020 PS 82/2020 Skriftleg orientering frå fylkesrådmannen om varslingsrutinar for elevar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832020 PS 83/2020 Rekneskapsresultat for kontrollutvalet hittil i 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842020 PS 84/2020 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852020 PS 85/2020 Eventuelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll