eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 10 12 20201012 12.10.2020 10:00 Fylkeshuset, Sandslihaugen 30, 5254 Bergen Utvalssalen i 2. etasje Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK132020 GK 13/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK142020 GK 14/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS482020 RS 48/2020 Oversikt over framtidig planlagde politiske saker Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS492020 RS 49/2020 Klagenemnda si avgjerd i sak 19-455 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS502020 RS 50/2020 Digitale politiske møter - evaluering av perioden mars-juni 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS512020 RS 51/2020 Rettstvistar i Vestland fylkeskommune pr. 23. september 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS522020 RS 52/2020 Oversikt over prosjekt som inngår i den totale gjelda til Vestland fylkeskommune finansutvalet 18.06.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS532020 RS 53/2020 Sak frå TING 29.09.2020 - Tertialrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS542020 RS 54/2020 Sak frå TING 29.09.2020 - Finansrapport 2. tertial 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862020 PS 86/2020 Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport 2019 nr. 23 frå Deloitte og påpeikingar frå SF-revisjon IKS revisorbrev nr. 6-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872020 PS 87/2020 Fylkesrådmannen orienterer om rutinane for tilbakemelding på status for verbalpunkta i budsjettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882020 PS 88/2020 Evaluering av omlegging av fv 567 gjennom Hosanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892020 PS 89/2020 Status for prosjektrekneskap for vegprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902020 PS 90/2020 Møteplan i 2021 for Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912020 PS 91/2020 Henvending gjeldande faktureringsrutinar for ferge mellom Lavik - Oppedal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922020 PS 92/2020 Forvaltningsrevisjon innan tannhelse - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932020 PS 93/2020 Forvaltningsrevisjon innan informasjonstryggleik - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942020 PS 94/2020 Timeforbruk - Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eigarskapskontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952020 PS 95/2020 Tilleggsbestilling - Selskapskontroll av Ferde AS - Timebruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962020 PS 96/2020 Oppfølging - Selskapskontroll av Ferde AS frå selskapet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972020 PS 97/2020 Oppfølging - Selskapskontroll av Bybanen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982020 PS 98/2020 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992020 PS 99/2020 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan TT-ordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002020 PS 100/2020 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012020 PS 101/2020 Gjennomgang av møteprotokoller Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022020 PS 102/2020 Eventuelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032020 PS 103/2020 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - Prosessmøte 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042020 PS 104/2020 Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024 - Prosessmøte 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll