eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Valnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 06 08 20200608 08.06.2020 13:00 Videomøte Valnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK112020 GK 11/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK122020 GK 12/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 12. mai 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12020 RS 1/2020 Oppnemning av kandidatar til styret i seks HFK Bussanlegg-selskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162020 PS 16/2020 Søknad om midlertidig fritak - Torill Selsvold Nyborg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172020 PS 17/2020 Søknad om midlertidig fritak - Bjørlo (V) - suppleringsval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182020 PS 18/2020 Val til styre m.m. i selskap, stiftingar og verneområdestyre - valperioden 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192020 PS 19/2020 Oppnemning av kandidatar til styret i Valen Kraftverk AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202020 PS 20/2020 Val av representant til hovudkomitè for U23 EM i friidrett i Bergen i 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212020 PS 21/2020 Val av medlem til styre i Skyttel AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll