eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 02 13 20200213 13.02.2020 10:00 Grand Hotel Terminus Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12020 GK 1/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22020 GK 2/2020 Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 18.11.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12020 PS 1/2020 Selskapskontroll av Ferde AS - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22020 PS 2/2020 Selskapskontroll av Skyttel AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Evaluering av omlegging av fv 567 gjennom Hosanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42020 PS 4/2020 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024 - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020-2024 - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62020 PS 6/2020 Årsmelding 2019 for kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72020 PS 7/2020 Årsmelding 2019 for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Status i høve nytt personvernombod og personevrenrådgjevar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92020 PS 9/2020 Tilrådingar etter evaluering av arbeidet i kontrollutvala i HFK og SFFK i valperioden 2015 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102020 PS 10/2020 Medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112020 PS 11/2020 Kurs i regi av Deloitte 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122020 PS 12/2020 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon Bybanen utbygging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132020 PS 13/2020 Oppfølging - Selskapskontroll av Grieghallen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142020 PS 14/2020 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152020 PS 15/2020 Eventuelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12020 RS 1/2020 Rettstvistar i Hordaland fylkeskommune i 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22020 RS 2/2020 Forum for Kontroll og Tilsyn - Medlemsinformasjon desember 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32020 RS 3/2020 Sak frå TING 17.12.19 om eigarskapsmelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42020 RS 4/2020 Sak frå FUV 03.12.19 om arbeidsreglement Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52020 RS 5/2020 Sak frå FUV 03.12.19 om permisjonsreglement Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62020 RS 6/2020 Sak frå FUV 03.12.19 om tilsetjingsreglement Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72020 RS 7/2020 Sak frå FUV 03.12.19 om etiske retningsliner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82020 RS 8/2020 Invitasjon til Forum for Kontroll og Tilsyns kontrollutvalgslederskole 2020 21.-22. april Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92020 RS 9/2020 Invitasjon til fagkonferanse 2020 FKT Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162020 PS 16/2020 Tilleggsbestilling - Selskapskontroll av Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll