eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 09 22 20200922 22.09.2020 10:00 Fjernmøte/video Fylkeseldrerådet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK92020 GK 9/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK102020 GK 10/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 26.05.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS332020 RS 33/2020 Underregulering av pensjon - skriv frå Gloppen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS342020 RS 34/2020 Utfordringer knytt til bestilling og betaling av offentleg transport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS352020 RS 35/2020 Referat frå møter i brukarutvalet ved Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS362020 RS 36/2020 Kunnskapsgrunnlag i samband med COVID-19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS372020 RS 37/2020 Økonomiplan 2021-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS382020 RS 38/2020 Tannhelseopplegget i Vestland fylke Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS392020 RS 39/2020 Uønskte konsekvensar ved bortfall ved endringar av arbeidsreiser i TT ordninga Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS262020 PS 26/2020 Oppnemning av representant og vararepresentant i brukarutvalet i Helse Førde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll