eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 05 26 20200526 26.05.2020 10:00 Fjernmøte Video Fylkeseldrerådet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK72020 GK 7/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK82020 GK 8/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 28.04.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS182020 RS 18/2020 Utvida TT-ordning - tildeling av midlar for 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS192020 RS 19/2020 Aldersvenleg transport - utprøving av eit fleksibelt kollektivtilbod for eldre i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS202020 RS 20/2020 Regional transportplan - Høyring av framlegg til planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS212020 RS 21/2020 Vestland fylke - samkøyring av TT-ordning frå 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS222020 RS 22/2020 Økonomiplan 2021-2024 - drifts- og investeringsrammer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS232020 RS 23/2020 Ekstra tiltaksmidler til sikra friluftslivsområder 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS242020 RS 24/2020 Dialogkonferanse idrett og friluftsliv 2020, invitasjon og program Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS252020 RS 25/2020 Kulturkonferansen i Vestland 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS262020 RS 26/2020 Søknad om kartleggingsmidlar frå Kartverket Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS272020 RS 27/2020 Integrering - nye oppgåver for fylkeskommunen - strategi og vidare arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS282020 RS 28/2020 Planprogram - Regional plan for næringsutvikling og innovasjon - Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS292020 RS 29/2020 Nærings- og samfunnsutvikling i bygder og lokalsamfunn - og omstillingsarbeid i kommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS302020 RS 30/2020 Plaststrategi for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS312020 RS 31/2020 Prinsippsak for forskotteringar mv. i samband med rekkefølgekrav og fylkeskommunale midlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS322020 RS 32/2020 Friluftsliv for seniorar - Aktivitet og trivnad i nærmiljøet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212020 PS 21/2020 Fylkeseldrerådet - handlingsplan for perioden 2019-2023, endeleg godkjenning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222020 PS 22/2020 Konferanse/opplæring kommunale råd i Vestland - deltaking og løyving Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232020 PS 23/2020 Hørying - Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetenesta - oppfølging av sak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242020 PS 24/2020 Bokbåtdrift i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252020 PS 25/2020 Møtegodtgjersle for andre møter enn tillyste rådsmøter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll