eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 10 27 20201027 27.10.2020 10:30 Fylkeshuset Førde Fjaler Fylkeseldrerådet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK112020 GK 11/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK122020 GK 12/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 22.09.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS402020 RS 40/2020 Informasjon om pågående arbeid med salskanalar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272020 PS 27/2020 NOU 2020:06 «Frie og hemmelige valg – ny valglov» - innspel til høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282020 PS 28/2020 Ombordtillegg på bruk av bankkort om bord på bussane i Hordalandskontraktane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292020 PS 29/2020 Møteplan for 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302020 PS 30/2020 Underregulering av pensjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312020 PS 31/2020 Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseføretak skal avtale korleis dei saman skal planleggje og utvikle tenester - Høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322020 PS 32/2020 Høyring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i dei kommunale helse- og omsorgstenestene Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332020 PS 33/2020 Utfordringar knytt til bestilling og betaling av offentleg transport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342020 PS 34/2020 Innspel til arbeid med - Handlingsplan for universell utforming- frå Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll