eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 12 08 20201208 08.12.2020 10:00 Fjernmøte video Fylkeseldrerådet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK132020 GK 13/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK142020 GK 14/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i Fylkeseldrerådet 27.10.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS412020 RS 41/2020 Sluttrapport kartlegging av tilgjengelegheit på turvegar i Vestland 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS422020 RS 42/2020 Referat frå møte i brukerutvalet ved Haraldsplass diakonale sykehus (HDS) 31.08.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS432020 RS 43/2020 Invitasjon til møte i Eldrerådet i Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS442020 RS 44/2020 Invitasjon - Landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS452020 RS 45/2020 Vedtak om konstituering av Eldrerådet i Ullensvang Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS462020 RS 46/2020 Budsjett og rekneskap FYEL 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS472020 RS 47/2020 Orientering frå Leve heile livet-konferansen 01.12.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS482020 RS 48/2020 Informasjon om invitasjon til Den kulturelle spaserstokken på nyåret Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS492020 RS 49/2020 Møte i koordineringsgruppa for "Leve heile livet" 15.12.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS502020 RS 50/2020 Orientering frå PKF-webinar bolk 2 - Samarbeid 12. november 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS512020 RS 51/2020 Orientering etter møte i styringsgruppa i E-helse Vestland 24.11.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS522020 RS 52/2020 Innspel til Handlingsprogram for trafikktrygging i Vestland 2022-2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS532020 RS 53/2020 Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352020 PS 35/2020 Fastsetting av møteplan for fylkeseldrerådet 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362020 PS 36/2020 Organisering av møte i Fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372020 PS 37/2020 Høyring frå Bergen kommune - Rullering av temaplan Omsorg med kunnskap - Plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016-2030 Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382020 PS 38/2020 Informasjon om pågåande arbeid med salskanaler Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392020 PS 39/2020 Innspel til arbeid med - Handlingsplan for universell utforming- frå Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402020 PS 40/2020 Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - arbeidsdokument 6/20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll