eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 05 07 20200507 07.05.2020 10:00 Fjernmøte Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK32020 GK 3/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK42020 GK 4/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 05.02.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42020 RS 4/2020 Økonomioversikt for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne pr. 29.04.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52020 RS 5/2020 Tilskot til inkludering og mangfald 2020 - tildeling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62020 RS 6/2020 Tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72020 RS 7/2020 Brosjyre Friluftsliv for alltid - statleg sikring og tilrettelegging av friluftlivsområder Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82020 RS 8/2020 Årsrapport 2019 - Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92020 RS 9/2020 Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72020 PS 7/2020 Møteplan 2020 - oppdatering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Einerettar for drosje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92020 PS 9/2020 Utviklingsplan for Vestland - regional planstrategi 2020-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102020 PS 10/2020 Servicelinjene i Bergen - Aldersvenleg transport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112020 PS 11/2020 Opplæring/konferanse for kommunale råd i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122020 PS 12/2020 TT og arbeidsreiser Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132020 PS 13/2020 Kollektivtilbodet - innvendig annonsering av haldeplassar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll