eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 12 02 20201202 02.12.2020 10:00 Fjernmøte/Video Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK112020 GK 11/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK122020 GK 12/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 21.10.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS392020 RS 39/2020 Sluttrapport kartlegging av tilgjengelegheit på turvegar i Vestland 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS402020 RS 40/2020 Innspel til Handlingsprogram for trafikktrygging i Vestland 2022-2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS412020 RS 41/2020 Informasjon om budsjett og rekneskap for Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS422020 RS 42/2020 Aktivitetar hausten 2020: Samlingar som rådet har vore med på å arrangere for kommuneråd i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS432020 RS 43/2020 Orientering frå leiar om innlegg ved plankonferansen i Vestland om klima og folkehelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222020 PS 22/2020 Forslag til ny forskrift for transportordninga for menneske med nedsett funksjonsevne (TT-ordninga) i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232020 PS 23/2020 Møteplan for 2021 - Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242020 PS 24/2020 Budsjett 2021/økonomiplan 2021-2024 - arbeidsdokument 6/20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252020 PS 25/2020 Organisatorisk arbeid i forkant av møta i 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262020 PS 26/2020 Fråsegn til fylkesrådmannen Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll