eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 11 12 20191112 12.11.2019 10:00 Clarion Hotel Bergen Airport, Flesland Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12019 GK 1/2019 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22019 GK 2/2019 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 SI22019 SI 2/2019 Spørsmål frå Aafløy - FNB - Kontrollutvalets bindingar og Ferde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI32019 SI 3/2019 Spørsmål frå Hammer - SV - Drift av Beffen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 Finansutvalet sitt arbeid med budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22019 RS 2/2019 Nye ferjekontraktar frå 2020 - status for ferjemateriell og elektrisk drift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32019 RS 3/2019 Søknad om auka løyving til mindre utbetringar - Fv 615 Hyen - Storebru Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42019 RS 4/2019 Søknad om støtte til utgreiing av mogeleg nytt bomvegsamband i Vestland nord Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12019 PS 1/2019 Høyring om endringar i forskrifter til veglova, vegtrafikklova og andre lover som gjeld overføring av fylkesvegadministrasjonen frå Statens vegvesen til fylkeskommunane og omorganisering av Statens vegvesen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Forslag til ny forskrift med innføring av miljøkrav til drosjenæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Stord lufthamn - søknad om lån til finansiering av ny infrastruktur Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42019 PS 4/2019 Bompengepåslag for ferjestrekningar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll