eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 04 21 20200421 21.04.2020 10:00 Fjernmøte Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK52020 GK 5/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK62020 GK 6/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282020 PS 28/2020 Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292020 PS 29/2020 Selskapskontroll av Ferde AS - Timeforbruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302020 PS 30/2020 Tilleggsbestilling - Selskapskontroll av Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312020 PS 31/2020 Selskapskontroll av Skyttel AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322020 PS 32/2020 Henvending frå Hardanger AKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332020 PS 33/2020 Oppretting og skiping av mineralråd og val av medlemmar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342020 PS 34/2020 Klage til kontrollutvalet vedrørande fergetilbod til Austevoll kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352020 PS 35/2020 Bestilling av forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362020 PS 36/2020 Handlingsplan - Selskapskontroll av Bybanen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372020 PS 37/2020 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon innan transporttenesta for forflytningshemma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382020 PS 38/2020 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan planlegging av investeringsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392020 PS 39/2020 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402020 PS 40/2020 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412020 PS 41/2020 Gjennomgang av møteprotokoller Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422020 PS 42/2020 Eventuelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142020 RS 14/2020 Invitasjon til fagkonferanse FKT på Gardermoen 3. - 4.6.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152020 RS 15/2020 Klagenemnda si avgjerd 17.12.2019 i sak 20)17648 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS162020 RS 16/2020 Sak frå FUV 14.02.20 - Endringar i selskapsavtale for Trivselshagen IKS - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS172020 RS 17/2020 Forum for Kontroll og Tilsyn - Medlemsinformasjon februar 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS182020 RS 18/2020 Vedtak i TING 03.03.20 - Sak PS 2-20 Revisjonsrapport Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS192020 RS 19/2020 Vedtak i TING 03.03.20 - Sak PS 3-20 Årsmelding 2019 for KUV i SFFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS202020 RS 20/2020 Vedtak i TING 03.03.20 - Sak PS 4-20 Årsmelding 2019 for KUV i HFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS212020 RS 21/2020 Status rekruttering av nytt personvernombod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS222020 RS 22/2020 Eigarmøte Invest in Bergen og Etablerersenteret 2.mars 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS232020 RS 23/2020 Fast avløysar for fylkesrådmannen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS242020 RS 24/2020 Oversikt over politiske saker til handsaming 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS262020 RS 26/2020 E-post frå Dan Femoen ad sak 44-20 i fylkesutvalget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS252020 RS 25/2020 Forum for Kontroll og Tilsyn - medlemsinformasjon mars 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS272020 RS 27/2020 FUV 44-20 Mynde for fylkesutvalet til å treffe vedtak i alle saker 26.03.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS282020 RS 28/2020 Rettstvistar i Vestland fylkeskommune pr 1. april 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll