eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Trafikktryggingsutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 04 23 20200423 23.04.2020 12:00 Fjernmøte Trafikktryggingsutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK32020 GK 3/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK42020 GK 4/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 27.01.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42020 RS 4/2020 Nominering av kandidatar til "Årets trafikktryggleikskommune 2020" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52020 RS 5/2020 Sekundærkonflikt i signallysanlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62020 RS 6/2020 Status for tiltak Rv555 Torborg Nedreaas gate Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72020 RS 7/2020 Høyring om ny læreplan for valfaget trafikk - brev til FTU frå Trygg Trafikk. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82020 RS 8/2020 Trygg Trafikk inviterer til Trafikksikkerhetskonferansen 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92020 RS 9/2020 Folkehelseprofilar 2020. Ny kartløysing og oppdatering av status for Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22020 PS 2/2020 Tildeling av tilskot til trafikktryggingsaktivitet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll