eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 06 08 20200608 08.06.2020 09:00 Videomøte - Ekstramøte Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK182020 GK 18/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK192020 GK 19/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i fylkesutvalet 28.05.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS532020 RS 53/2020 Lov om integrering - innspel til komiteen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS542020 RS 54/2020 Retningslinjer for klart språk og god nynorsk i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS552020 RS 55/2020 Endringa av vedtektene til Stiftinga Vestnorsk Jazzsenter - revidert endringsforslag til uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS562020 RS 56/2020 Oversyn over budsjettsøknader om driftstilskot for 2021 over Kulturbudsjettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS572020 RS 57/2020 Strategi for internasjonalt arbeid- referatsak til planutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS582020 RS 58/2020 Til orientering: KOLLEKTIVBRANSJEN TRENGER AVKLARINGER OM SKOLESKYSS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI122020 SI 12/2020 Spørsmål frå Brosvik (KrF) - Takstauken i fylkesvegferjer etter FT-sak 26/20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152020 PS 115/2020 Finansiering av kulturbygg med regionale funksjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162020 PS 116/2020 Det Vestnorske Teateret LL. Lånegaranti til nybygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172020 PS 117/2020 Ekstraløyving til Vestlandsutstillinga for budsjettåret 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182020 PS 118/2020 Søknad om midlar til Griegkvartalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192020 PS 119/2020 Reglement for kunstnarleg utsmykking av fylkeskommunale bygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202020 PS 120/2020 Integrering - nye oppgåver for fylkeskommunen - strategi og vidare arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212020 PS 121/2020 Ekstraordinære tiltak korona, disponering av overskot 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222020 PS 122/2020 Planprogram – Regional plan for næringsutvikling og innovasjon – Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232020 PS 123/2020 Fordeling av Interreg-midlar 2021-2027 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242020 PS 124/2020 Vestland fylke - samkøyring av TT-ordning frå 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252020 PS 125/2020 Miljøløftet, handlingsprogram for perioden 2021-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262020 PS 126/2020 Trafikkplan Bergen sør - oppstart Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272020 PS 127/2020 Prinsippsak for forskotteringar mv. i samband med rekkefølgjekrav og fylkeskommunale midlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282020 PS 128/2020 Prinsipp for ny budsjettmodell for dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292020 PS 129/2020 Strategi for utvikling av skulebibliotek i vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune – mandat og oppstart av planarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1302020 PS 130/2020 Lokal forskrift om inntak og formidling i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1312020 PS 131/2020 Organisering av fagskulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1322020 PS 132/2020 Namnendring hovudutval for næring, naturressursar og innovasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll