eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 09 29 20200929 29.09.2020 08:30 Ekstramøte - Scandic Hotel Flesland Airport, Blomsterdalen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK242020 GK 24/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS782020 RS 78/2020 Digitale politiske møter - evaluering av perioden mars-juni 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS792020 RS 79/2020 Varsel om moglege økonomiske problem for Grieghallen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS802020 RS 80/2020 Avlysing av konkurranse på fv. 53, oppgradering av tre tunnelar i Årdal kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS812020 RS 81/2020 Fråsegn til varsel om utvida planområde - Delstrekning 1 - tunnelalternativet - BT5 - Bybanen sentrum - Åsane - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS822020 RS 82/2020 Oppfølging av vedtekne verbalforslag i PS 14/2019 Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI222020 SI 22/2020 Spørsmål frå Hammer (SV) - Tryggleik i trafikken. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1702020 PS 170/2020 Vurdering av krav om tariffavtale ved fylkeskommunale innkjøp Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1712020 PS 171/2020 Rutine for utlån av skulebygg og idrettsanlegg til frivillige lag og organisasjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1722020 PS 172/2020 Reglement for folkevalde organ og delegering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1732020 PS 173/2020 Alternative transportløysingar ved stengd veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1742020 PS 174/2020 Sunnhordland lufthavn AS - søknad om driftsstøtte frå 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1752020 PS 175/2020 Årsmelding frå elev- og lærlingombodet for skuleåret 2019-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1762020 PS 176/2020 Årsmelding frå mobbeombodet for skuleåret 2019-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1772020 PS 177/2020 Miljøløftet, årsmelding 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1782020 PS 178/2020 Lokal forskrift om inntak og formidling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1792020 PS 179/2020 Møteplan for folkevalde organ i 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1802020 PS 180/2020 Oppfølging av arbeidet med store statlege samferdselsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1812020 PS 181/2020 Organisering av fagskulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1822020 PS 182/2020 Prosjektrekneskap - godkjenningsordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1832020 PS 183/2020 Tenestepensjon frå 2021 - tildeling av kontrakt Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS1842020 PS 184/2020 Strategi for internasjonalt samarbeid i Vestland 2020-2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1852020 PS 185/2020 Endring av namn i selskapsavtalen for Grieghallen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1862020 PS 186/2020 TV-aksjonen 2020 - søknad om fylkesbidrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1872020 PS 187/2020 Endringar av vallova og valforskriften til Stortingsvalet 2021 – høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1882020 PS 188/2020 Årleg ruteendringsprosess og rammer for bruk av belønningsmidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1892020 PS 189/2020 Søknad om driftstilskot for 2020 til Stiftelsen William H. Singer Jr's og Anna Brugh Singers Minde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1902020 PS 190/2020 Søknad om tilskot til fylkesvegar som er viktige for fiskeri og akvakultur Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1912020 PS 191/2020 Søknad frå Sveio kommune om tilskot til utgreiing om fylkestilknytning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1922020 PS 192/2020 Ombordtillegg på bruk av bankkort om bord på bussane i Hordalandskontraktane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1932020 PS 193/2020 Status og vegen vidare - Hurtigbåtsambanda i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1942020 PS 194/2020 Prioritering av gjenverande portefølje i Haugalandspakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1952020 PS 195/2020 Høyring av forslag til reviderte statlege planretningslinjer for differensiert forvalting av strandsona langs sjøen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1962020 PS 196/2020 Retningsliner for økonomisk støtte til Attraktive tettstader i bygdene kring villreinfjellet (Setesdalane og Ryfylkeheiane) - Heiplanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1972020 PS 197/2020 KODE Kunstmuseer og Komponisthjem. To lånegarantiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll