eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 09 23 20200923 23.09.2020 09:00 Fjernmøte Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 RS562020 RS 56/2020 Alverstraumen bru, Alver kommune - Oppstart av arbeid med reguleringsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS572020 RS 57/2020 Ope brev om Rv 13 Kinsarvik - Bjotveit Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS582020 RS 58/2020 Oversikt over framtidig planlagde politiske saker Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS592020 RS 59/2020 Elsparkesyklar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS602020 RS 60/2020 Utgreiing 3-timars regel Nordhordlandspakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS612020 RS 61/2020 Avbroten sesong Turistrute Hardanger og Turistrute Bergen - Flåm Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS622020 RS 62/2020 Vidareutvikling av nullvekstmålet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS632020 RS 63/2020 Retningslinjer for ferjeavløysingsordninga for fylkesvegferjer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS642020 RS 64/2020 Avlysing av konkurranse på fv. 53, oppgradering av tre tunnelar i Årdal kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS652020 RS 65/2020 Fv. 49 Tunnel forbi Tokagjelet. Oversending av kommunedelplan for politisk handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS662020 RS 66/2020 E16 - E39 Arna - Vågsbotn - Klauvaneset (ringveg øst) - KDP med KU Referat fra møte 01/20 i referansegruppen 24.05.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS672020 RS 67/2020 Kunnskapsgrunnlag i samband med COVID-19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS682020 RS 68/2020 Krav om KVU for arm til Bergen (E134) - signert opprop Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS692020 RS 69/2020 Årsmelding - Straume sykkelby Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS702020 RS 70/2020 Årsmelding - sykkelbyen Førde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS712020 RS 71/2020 Sykkelbyen Stord - rapport 2013-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS722020 RS 72/2020 Sjåførtryggleik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI402020 SI 40/2020 Spørsmål frå Følling (Sp) - skuleskyss Guddal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI412020 SI 41/2020 Spørsmål frå Merkesdal - AP - Permanent omregulering for Ibsens gate til sykkel/gå/miljøgate Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI422020 SI 42/2020 Spørsmål frå Kristensen - H - Servicelinjene Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI432020 SI 43/2020 Spørsmål frå Brosvik (KrF) - Tryggleik for bussjåførar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI442020 SI 44/2020 Spørsmål frå Brosvik (KrF) - kreative læringsplattformer på bybane-haldeplassane. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI452020 SI 45/2020 Spørsmål frå Høgli (MDG) - aktuelt å innføre fleksible billettar i kolektivtrafikken? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI462020 SI 46/2020 Spørsmål frå Hammer (SV) - til budsjettprioriteringer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI472020 SI 47/2020 Spørsmål frå Hammer (SV) - status iverksetting prisreduksjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK152020 GK 15/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 SI482020 SI 48/2020 Spørsmål frå Helle (A) - Ferjesituasjonen på Fedje / Skuleskyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI492020 SI 49/2020 Spørsmål frå Høgli (MDG ) - kostnadsoverslag bybanestrekningen Oasen - Spelhaugen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI502020 SI 50/2020 Spørsmål fra Brosvik (KRF)- vedr. eirerettar for dosjenæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI512020 SI 51/2020 Spørsmål frå Valvatne (A) - utfordringane på RV 13 mellom Bjotveit og Kinsarvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI522020 SI 52/2020 Spørsmål frå Moland (H) - sikkerhet for bussjafører Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI532020 SI 53/2020 Spørsmål frå Bjørkly (H) - Kan det settes opp flere avganger på linje 12 på dagtid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI542020 SI 54/2020 Spørsmål frå Ekrheim (Sp) - skilting for å unngå tungtrafikk til lakseslakteria gjennom i bustadområda på FV 5004 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692020 PS 69/2020 Ombordtillegg på bruk av bankkort om bord på bussane i Hordalandskontraktane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702020 PS 70/2020 Handlingsprogram for skredsikring - prinsipp for vidare arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712020 PS 71/2020 Endring av yrkestransportlova - forslag til delegering av mynde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722020 PS 72/2020 Handlingsprogram for tunneloppgradering - prinsipp for vidare arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732020 PS 73/2020 Oppfølging av arbeidet med store statlege samferdselsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742020 PS 74/2020 Alternative transportløysingar ved stengd veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752020 PS 75/2020 Årleg ruteendringsprosess og rammer for bruk av belønningsmidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762020 PS 76/2020 Sunnhordland lufthavn AS - søknad om driftsstøtte frå 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772020 PS 77/2020 Utgreiing av alternativt stopp Solund for båtruta Bergen-Selje-Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782020 PS 78/2020 Miljøløftet, årsmelding 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792020 PS 79/2020 Status og vegen vidare - Hurtigbåtsambanda i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802020 PS 80/2020 Søknad frå Fjord1 ASA om ruteløyve for strekninga Kinsarvik/Lofthus - Odda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812020 PS 81/2020 Søknad frå The Fjords AS om ruteløyve for strekninga Lofthus - Odda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822020 PS 82/2020 Søknad frå VY Buss AS om ruteløyve Bergen - Trondheim samt forslag til delegering av mynde for visse ruteløyvesaker Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll