eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 02 15 20210215 15.02.2021 09:00 Fjernmøte Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12021 GK 1/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22021 GK 2/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12021 RS 1/2021 Brev fra Rogaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22021 RS 2/2021 Oversikt over planlagde politiske saker til folkevalde organ - våren 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32021 RS 3/2021 Vedtak Rogaland fylkeskommune om tilleggsbestilling Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42021 RS 4/2021 Julebrev fra FKT Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52021 RS 5/2021 Sak TING 15.12.20 - Eigarskapsmelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62021 RS 6/2021 Sak TING 15.12.20 - Forskrift TT-ordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72021 RS 7/2021 Sak TING 15.12.20 - Møteplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82021 RS 8/2021 Sak TING 15.12.20 - Trivselshagen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92021 RS 9/2021 Vedtak TING 15.12.20 - Forvaltningsrevisjon informasjonstryggleik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102021 RS 10/2021 Vedtak TING 15.12.20 - Plan for eigarskapskontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112021 RS 11/2021 Vedtak TING 15.12.20 - Plan for forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS122021 RS 12/2021 Vedtak TING 15.12.20 - Tilleggsbestilling Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132021 RS 13/2021 Konkursbu etter Sykkel-VM 2017 i Bergen- rettsleg avklaring. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12021 PS 1/2021 Fylkesrådmannen orienterer om status i høve arbeidet med personvernlov Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22021 PS 2/2021 Skriftleg orientering frå fylkesrådmannen om varslingsrutinar for elevar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32021 PS 3/2021 Evaluering av omlegging av fv 567 gjennom Hosanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42021 PS 4/2021 Årsmelding 2020 for Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52021 PS 5/2021 Forvaltningsrevisjon innan tannhelse - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62021 PS 6/2021 Forvaltningsrevisjon av tilskotsforvaltning innan ulike sektorar - Godkjenning av prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72021 PS 7/2021 Invitasjon til å delta i forvaltningsrevisjon av Haugalandspakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82021 PS 8/2021 Selskapskontroll av Trivselshagen IKS - tredje oppfølging av fylkestinget i Sogn og Fjordane sitt vedtak i FT-sak 38/19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92021 PS 9/2021 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan kulturminneforvaltning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102021 PS 10/2021 Oppfølging - Selskapskontroll Bybanen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112021 PS 11/2021 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan beredskap på vegnettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122021 PS 12/2021 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132021 PS 13/2021 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon Bybanen utbygging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142021 PS 14/2021 Oppfølging - Selskapskontroll av Ferde AS frå selskapet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152021 PS 15/2021 Oppfølging - Selskapskontroll av Ferde AS frå eigar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162021 PS 16/2021 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172021 PS 17/2021 Eventuelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll