eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 05 11 20210511 11.05.2021 09:30 Fjernmøte Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK172021 GK 17/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK182021 GK 18/2021 Godkjenning av protokoll frå møte 20.04.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS412021 RS 41/2021 Krafttak for psykisk helse, notat 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS422021 RS 42/2021 Business Norway må leggast til Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS432021 RS 43/2021 Referat frå Regjeringa sin kontaktkonferanse med fylkeskommunane (RKK) 14. april 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI102021 SI 10/2021 Spørsmål frå Andersen (FNB ) - Manglande oppslutnad rundt Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI112021 SI 11/2021 Spørsmål frå Bjørlo (V) - om framdrift for Atløysambandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI122021 SI 12/2021 Spørsmål frå Bjørkly (H) - opplæringstilbod idrett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842021 PS 84/2021 Utkast til Kommuneplanen sin samfunnsdel - 2021 2030 Sogndal kommue Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852021 PS 85/2021 Omklassifisering- Nedlegging av delar av fylkesveg 4992 - Bømlo kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862021 PS 86/2021 Omklassifisering av fylkesveg 5454 rundt gamle Knarvik Skysstasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872021 PS 87/2021 Verdsarvsenter i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882021 PS 88/2021 Havbyen Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892021 PS 89/2021 Tannbehandling for prioriterte grupper med lang reiseavstand til nærmaste offentlege tannklinikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902021 PS 90/2021 Prognoseinntaket - konsekvensar for nærskuleområdet Stor-Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912021 PS 91/2021 Uttale om søknad om landslinetilbod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922021 PS 92/2021 Eigarstrategi for TH Eigedom IKS (Trivselshagen IKS) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932021 PS 93/2021 Styregodtgjersle for Teater Vestland AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942021 PS 94/2021 Utpeiking av kandidatar til styreverv i Norsk Fjordhestsenter AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952021 PS 95/2021 Søknad om midlertidig fritak frå verv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962021 PS 96/2021 Søknad om varig fritak frå verv som vararepresentant i fylkestinget - Bente Øien Hauge (R) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972021 PS 97/2021 Søknad om midlertidig fritak frå verv - Morten Askvik (Sp) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982021 PS 98/2021 Søknad om midlertidig fritak frå verv - Karianne Torvanger (A) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll