eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 08 24 20210824 24.08.2021 09:00 Fjernmøte Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK252021 GK 25/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK262021 GK 26/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå ekstramøte i fylkesutvalet 15.06.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK272021 GK 27/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkesutvalet 22.06.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS702021 RS 70/2021 Sarsia Development AS - aksjonærinformasjon første kvartal 2021 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS712021 RS 71/2021 Fjord Invest Såkorn AS - aksjonærinformasjon første kvartal 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS722021 RS 72/2021 Aksjonærinformasjon - Gjensidige Forsikring ASA kjøper utferdarselskapet Flyt AS frå Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS732021 RS 73/2021 Brev til fylkesordførar om kraftsituasjon i Nordhordland og Vestland frå Regionrådet Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS742021 RS 74/2021 Resultat frå utlysing av BIO-midlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS752021 RS 75/2021 Brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet: Eit samstemt Storting signalisert 15. juni at dei ynskjer rask oppstart av ny veg og bane mellom Bergen og Voss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI182021 SI 18/2021 Spørsmål frå Hammer (SV) - Trolleybussen Laksevåg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI192021 SI 19/2021 Spørsmål frå Hammer (SV) - kven avgjer om ein kjem inn under ordninga TOO tannhelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI202021 SI 20/2021 Spørsmål frå Brosvik, KrF - Landslina for tunge køyretøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI212021 SI 21/2021 Spørsmål frå Andersen (FNB) - Førebygging og beredskap ved tunnelbrann Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1642021 PS 164/2021 Vedtak planprogram - Regional plan for klima Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1652021 PS 165/2021 Tilskot til minnesmerke over sjøfolk som segla i handelsflåten under krigen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1662021 PS 166/2021 Fråsegn til program for konsekvensutgreiing av Dugongfunnet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll