eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 12 02 20191202 02.12.2019 11:00 Radisson Blu Royal hotel Bryggen, Bergen Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK32019 GK 3/2019 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK42019 GK 4/2019 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 12.11.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI42019 SI 4/2019 Spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 SI52019 SI 5/2019 Spørsmål frå Brosvik - KrF - Budsjettsaka Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI62019 SI 6/2019 Spørsmål frå Hammer - SV- Kollektivfelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI72019 SI 7/2019 Spørsmål frå Hammer - SV - Einingstakst Entur Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI82019 SI 8/2019 Spørsmål frå Hammer - SV - Båtrute Sotra Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI92019 SI 9/2019 Spørsmål frå Aafløy - FNB - Sviktande ruteforbindelsar på rutebåtar til Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI102019 SI 10/2019 Spørsmål frå Moland - H - Forskotering gang- og sykkelveg, Stryn kommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI112019 SI 11/2019 Spørsmål frå Helle - A - Plassreservasjon på Sunnhordalandsruta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI122019 SI 12/2019 Spørsmål frå Kristensen - H - Opprop av haldeplassar på buss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI132019 SI 13/2019 Spørsmål frå Merkesdal - A - Valideringsautomatar på buss - universell utforming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52019 RS 5/2019 Innretting av satsing på punktutbetring og trygg skuleveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62019 RS 6/2019 MEFs anbefalingar til vegkontraktar i regi av Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72019 RS 7/2019 Brev frå samferdselsdepartementet 15.11.19 - bom på sideveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82019 RS 8/2019 Brev frå E134 Haukelivegen AS - transportkorridorar mellom Austlandet og Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52019 PS 5/2019 Ferjesambandet Jondal-Tørvikbygd. Utgreiing av to-ferje løysing i sommarmånadane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62019 PS 6/2019 Integrasjon av kollektivområdet i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Fråsegn til Fylkesveg 49 Tokagjelet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82019 PS 8/2019 Fv 615 - søknad om tilskot til utgreiing av ny/opprusta veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92019 PS 9/2019 Innstilling til representantar til Nordsjøkommisjonen sine tematiske grupper Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102019 PS 10/2019 Prosess med Nasjonal transportplan 2022-2033 og med store statlege samferdselsprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112019 PS 11/2019 Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll