eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 01 12 20210112 12.01.2021 09:00 Fjernmøte Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12021 GK 1/2021 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22021 GK 2/2021 Godkjenning av protokoll frå møte 25.11.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12021 RS 1/2021 Fastsett planprogram for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22021 RS 2/2021 RS sak - Oppfølgning av sikkerhetstilrådning - sykkelulykke i Raunekleivtunnelen 2017. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32021 RS 3/2021 Atløysambandet - status og framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42021 RS 4/2021 Rammeplan for avkøyrsle og dispensasjon frå byggegrense Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52021 RS 5/2021 Gjennomgang av regelverket om skiltmynde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62021 RS 6/2021 Kvinnherad kommune - innspel til nullutsleppspilot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72021 RS 7/2021 Orientering om arbeid med ein mogleg Austevollpakke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82021 RS 8/2021 Askøypakken - Status og moglegheit for vidareføring av pakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92021 RS 9/2021 Orientering om BT5 Bybanen til Åsane - skissefase dagalternativ Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102021 RS 10/2021 Brev frå Austevoll senterparti om ferjesituasjonen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112021 RS 11/2021 Båtanbod Sogn og Fjordane - Status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS122021 RS 12/2021 Orientering - Fråsegn til oppstart av statleg reguleringsplan for E39 Stord-Os Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132021 RS 13/2021 Tilbakemelding - Vurdering av om endring av ferjesamband til Austevoll kommune vil omfattast av ferjeavsløysingsordninga - Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142021 RS 14/2021 Revidert Bømlopakke - Vidare saksgang for eventuell proposisjon til Stortinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152021 RS 15/2021 Tilrettelegging for utlysing av nullutsleppspilot snøggbåt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS162021 RS 16/2021 Tilskot til fylkesvegar som er viktige for fiskeri og akvakultur - Tildeling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS172021 RS 17/2021 Utgreiing av bestillingstransport i Nordfjord Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS182021 RS 18/2021 Detaljreguleringsplan for Teigaberg-Rindarane, søknad om fråvik frå krav om stoppsikt i N100 pkt. D.10 - oppfølging av vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12021 PS 1/2021 Regional transportplan for Vestland 2022 - 2033 - Løypemelding og hovudmål Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22021 PS 2/2021 Rammer for tilskotsordningane til trafikktrygging i 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32021 PS 3/2021 Konkurranseutsetting av båtsamband i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42021 PS 4/2021 Brukarbetaling på dei fylkeskommunale innfartsparkeringsplassane - oppfylgjing av utsetjingsvedtak 04.11.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52021 PS 5/2021 Strategi for bærekraftig mobilitet - rammeverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62021 PS 6/2021 Båtanbod rutepakke 3 - opsjon universell utforming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72021 PS 7/2021 Strategi for mjuke trafikantar, løypemelding og mål Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82021 PS 8/2021 Eigarstyring Bybanen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92021 PS 9/2021 Nasjonal rassikringsgruppe - uttale til foreslåtte vedtekter frå 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI12021 SI 1/2021 Spørsmål frå Hammer (SV) - fotgjengerovergang Øvre Kråkenes Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI22021 SI 2/2021 Spørsmål frå Helle(A) - Varslingsteneste på SMS fv 609 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI32021 SI 3/2021 Spørsmål frå Valvatne (A) -Skuleskyss med drosje kjem ikkje til tida Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI42021 SI 4/2021 Spørsmål frå Hammer (SV) -Sykkelstrategi - plan for sykkelveg, Christies gate og sykkelveg over torget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI52021 SI 5/2021 Spørsmål frå Helle(A) -Kva vil konsekvensen av ny drosjeforskrift innført i Norge i 2020 bli Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll