eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 10 06 20211006 06.10.2021 10:00 Fleisher's Hotel, Evangervegen 13, 5704 VOSS Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK152021 GK 15/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK162021 GK 16/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 8. september 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS872021 RS 87/2021 Bruprosjekt på fv. 611 Hovlandsvegen i Eikefjord, Kinn kommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS892021 RS 89/2021 Ferde AS - andre rapport til eigarane i 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS902021 RS 90/2021 Kostnadsutvikling i nye driftskontraktar i vegsektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS912021 RS 91/2021 Høyringsinnspel til arbeidet med Regional transportplan - Ei kort oppsummering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS922021 RS 92/2021 Ferjeavløysingsmidlar - Forklaring på endring i anslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI402021 SI 40/2021 Spørsmål frå Brosvik (KrF) - Busslomme ved Halsnes på vegen mellom Dale og Storehaug Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732021 PS 73/2021 Val av kontraktsform driftskontrakt 4610 Nordfjord 2023 - 2028 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742021 PS 74/2021 Fråsegn - Statleg reguleringsplan for E 16 og Vossebana - Arna-Stanghelle Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752021 PS 75/2021 Bruk av biodrivstoff i transportkontraktar i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762021 PS 76/2021 Vegbruksavgift - krav frå Tide Buss AS om vederlagsjustering grunna innføring av vegbruksavgift for biodiesel frå 01.07.2020 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS772021 PS 77/2021 Ferjeavløysingsmidlar - Forklaring på endring i anslag Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS882021 RS 88/2021 Høve til å halde fjernmøter i 2022 etter at midlertidig lov om unntak frå kommunelova opphevast 01. desember 2021 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll