eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 11 16 20211116 16.11.2021 09:00 Fylkeshuset, Sandslihaugen 30, Bergen Fylkesutvalssalen Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK212021 GK 21/2021 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK222021 GK 22/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 26. oktober 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS982021 RS 98/2021 Investeringsprogram til Regional transportplan - Vidare framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS992021 RS 99/2021 Fv 49 Tokagjelet - Forprosjekt - Finansiering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1002021 RS 100/2021 Bankkort som betalingsmiddel i buss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1012021 RS 101/2021 Fylkesvegen over fjellet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI442021 SI 44/2021 Spørsmål frå Hammer (SV) - Vedlikehold sykkelvei Øvre Kråkenes høst og vinter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862021 PS 86/2021 Regional transportplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872021 PS 87/2021 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882021 PS 88/2021 Nytt garantivedtak for E134 Røldal-Seljestad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892021 PS 89/2021 Nye kontraktar individuelt tilrettelagt skoleskyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902021 PS 90/2021 Søknad om ruteløyve - Flåm til Myrkdalen - org.nr: 989493183 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912021 PS 91/2021 Lokalbåter i Sogn og Fjordane - val av Hovudtilbod eller Opsjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922021 PS 92/2021 Eigarskapsmelding for Vestland fylkeskommune 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932021 PS 93/2021 Omlegging av takst- og rabattstruktur på E39 Svegatjørn-Rådal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942021 PS 94/2021 Nye bompengepakkar på Haugalandet - Prinsippvedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952021 PS 95/2021 Høyringssvar - forslag til regelverk for kontrollutrustning i drosje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll