eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2019 11 25 20191125 25.11.2019 09:30 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5, Bergen Fylkesutvalssalen, 3. etasje Fylkeseldrerådet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12019 GK 1/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12019 RS 1/2019 Reglement for folkevalde organ og delegering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22019 RS 2/2019 Folkevalde i Vestland - rettar og plikter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32019 RS 3/2019 Oppmoding om kontakt og samarbeid med KIS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12019 PS 1/2019 Val av leiar og nestleiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22019 PS 2/2019 Utnemning av representantar til regionalt støtteapparat for Leve heile livet-reforma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32019 PS 3/2019 Oppnemning av representantar til brukarutvalet ved Haraldsplass diakonale sykehus Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42019 PS 4/2019 Forskingsprosjekt om aldersvennlege omgjevnadar - invitasjon til open dag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52019 PS 5/2019 Fastsetting av neste møtedato Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62019 PS 6/2019 Invitasjonar til orienteringar i neste møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72019 PS 7/2019 Framtidige saker for fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll