eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Administrasjonsutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 04 15 20210415 15.04.2021 09:00 Fjernmøte Administrasjonsutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK32021 GK 3/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK42021 GK 4/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i administrasjonsutvalet, 21.01.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82021 RS 8/2021 Årsrapport frå varslingsutvalet for 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92021 RS 9/2021 Mellombels tilsetting i VLFK - Rapport 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12021 PS 1/2021 Arbeid med internkontroll og resultat av eksterne tilsyn i 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22021 PS 2/2021 Tilsette med minoritetsbakgrunn - oversikt og rekrutteringstiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32021 PS 3/2021 Medarbeidarundersøking i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42021 PS 4/2021 Sjukefråvær VLFK 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll