eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Trafikktryggingsutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 03 15 20210315 15.03.2021 09:00 Fjernmøte Trafikktryggingsutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK32021 GK 3/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK42021 GK 4/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i trafikktryggingsutvalet 25.01.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52021 RS 5/2021 Notat om trafikkregulering i Drotningsvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62021 RS 6/2021 Nominering av kandidatar til årets trafikksikkerheitskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72021 RS 7/2021 Handlingsprogram for trafikktrygging - status per februar 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82021 RS 8/2021 Årsplan for FTU 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92021 RS 9/2021 Svar på spørsmål frå Leif Fjellro (Folkepartiet Vestland/uavhengige) om språkkrav til bussjåførar og tiltak for å redusera skadeomfanget på bussmateriell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22021 PS 2/2021 Tilskot - Trafikktryggleiksakivitetar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32021 PS 3/2021 Tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll