eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 11 25 20201125 25.11.2020 09:00 Fjernmøte Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK152020 GK 15/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK162020 GK 16/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS552020 RS 55/2020 Svar på oppfølgingsspørsmål vedrørende tolkningen av § 23-5 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS562020 RS 56/2020 Svar på spørsmål om endringer i kommunens årsberetning etter fristens utløp_ Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS572020 RS 57/2020 Vedtak Rogaland - Ferde AS - Selskapskontroll - Status angående selskapets oppfølging av rapportens anbefalinger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS582020 RS 58/2020 Vedtak Rogaland - Skyttel AS - Selskapskontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS592020 RS 59/2020 Trivselshagen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS602020 RS 60/2020 Ekstraordinær generalforsamling i Skyttel AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS612020 RS 61/2020 FKT - medlemsinformasjon november 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS622020 RS 62/2020 Svar på spørsmål i partsbrev - fakturering av moped og motorsykkel på ferje. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS632020 RS 63/2020 Statlege tilsyn 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052020 PS 105/2020 Deloitte AS presenterer interimsrevisjonsrapport 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062020 PS 106/2020 Tilleggsbestilling - Selskapskontroll av Ferde AS - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072020 PS 107/2020 Forvaltningsrevisjon innan informasjonstryggleik - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082020 PS 108/2020 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092020 PS 109/2020 Plan for eigarskapskontroll for perioden 2020 - 2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102020 PS 110/2020 Anmodning frå hovudutval for kultur, idrett og integrering om forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112020 PS 111/2020 Forvaltningsrevisjon innan tannhelse - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122020 PS 112/2020 Handlingsplan - Selskapskontroll av Skyttel AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132020 PS 113/2020 Oppfølging frå selskapet - Selskapskontroll Grieghallen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142020 PS 114/2020 Oppfølging frå eigar - Selskapskontroll av Grieghallen IKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152020 PS 115/2020 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan "Innkjøp og forretningsdrift i vidaregåande skular - Del 2" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162020 PS 116/2020 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innan fråfall i vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172020 PS 117/2020 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon av Bybanen utbygging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182020 PS 118/2020 Selskapskontroll av Trivselshagen IKS - oppfølging av fylkestinget i Sogn og Fjordane sitt vedtak i FT-sak 38/19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192020 PS 119/2020 Rekneskapsresultat for kontrollutvalet hittil i 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202020 PS 120/2020 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212020 PS 121/2020 Eventuelt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll