eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 10 20 20211020 20.10.2021 10:00 Fylkeshuset Sandsli, Sandslihaugen 30 Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK302021 GK 30/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 GK312021 GK 31/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkesutvalet 21.-22. september Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS942021 RS 94/2021 Protokollar frå septembermøta i KS sitt fylkesstyre og kommundirektørutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS952021 RS 95/2021 Høve til å halde fjernmøter i 2022 etter at midlertidig lov om unntak frå kommunelova opphevast 01. desember 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS962021 RS 96/2021 Ny Handlingsplan for Universell utforming 2021-2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS972021 RS 97/2021 Ferde AS - andre rapport til eigarane i 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS982021 RS 98/2021 Tilskot til prosjektering av Griegkvartalet i Bergen frå statsbudsjettet 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS992021 RS 99/2021 Brev: Endra køyremønster torget/bryggen sommaren 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1002021 RS 100/2021 Orientering om tildelte tilskot i 2021 innan klima, folkehelse og stadutvikling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1012021 RS 101/2021 Ferde AS har fått lovbrotsgebyr frå Datatilsynet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1022021 RS 102/2021 Invitasjon til digitalt møte om meir offensiv verdsarvpolitikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1032021 RS 103/2021 Fylkesutvalet sin rådeveldekonto Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 SI232021 SI 23/2021 Spørsmål frå Framnes (FrP) - Investering og driftskostnader for Bybanen til Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1992021 PS 199/2021 Bybane frå sentrum til Åsane - val av dag- eller tunnelalternativ gjennom Bergen sentrum Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2002021 PS 200/2021 Fråsegn - Statleg reguleringsplan for E 16 og Vossebana - Arna-Stanghelle Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2012021 PS 201/2021 Fråsegn til kommunedelplan for Bjørnafjorden vest - 2021-2033 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2022021 PS 202/2021 Bruk av biodrivstoff i transportkontraktar i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2032021 PS 203/2021 Vegbruksavgift - krav frå Tide Buss AS om vederlagsjustering grunna innføring av vegbruksavgift for biodiesel frå 01.07.2020 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS2042021 PS 204/2021 Utkjøpstilbod frå Sarsia Development AS i samband med at selskapet skal avviklast Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2052021 PS 205/2021 Høyringsuttale - Forskrift om jakt- og fangsttider 2022-2028 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2062021 PS 206/2021 Magnus Lagabøtejubileum 2024 - Landslova 750 år Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2072021 PS 207/2021 Fortidsminneforeningen Hordaland Avdeling. Tilskot til 150 årsmarkering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut