eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 01 14 20210114 14.01.2021 10:00 Fjernmøte video Fylkeseldrerådet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12021 GK 1/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22021 GK 2/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 08.12.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12021 RS 1/2021 Referat frå møte i brukerutvalet ved Haraldsplass (HDS) 02.11.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22021 RS 2/2021 Brev med spørsmål til kommunane om aktivitetstilbod for eldre under koronapandemien frå Pensjonistforbundet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32021 RS 3/2021 Digitalt møte om Den kulturelle spaserstokken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42021 RS 4/2021 TT-ordninga blir felles for heile Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52021 RS 5/2021 Orientering om val og samansetting av eldreråda i kommunane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62021 RS 6/2021 Brev om godtgjersle frå rådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72021 RS 7/2021 Fylkesbudsjettet med gode tenester som reduserer forskjellane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82021 RS 8/2021 Nyheitsbrev frå E-helse Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92021 RS 9/2021 Webinar - aldersvennlege lokalsamfunn - transport 14.12.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102021 RS 10/2021 Leve heile livet - møte i koordineringsgruppa 15.12.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112021 RS 11/2021 Møte med Bergen eldreråd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS122021 RS 12/2021 Orienteringar/diskusjon: Møteplan 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12021 PS 1/2021 Innspel til Handlingsprogram for trafikktrygging i Vestland 2022 – 2025 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22021 PS 2/2021 Innspel til landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32021 PS 3/2021 Kartlegging av tilgjengelegheit på turvegar i Vestland 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42021 PS 4/2021 Fråsegn - Bekymring for endringar i bussforholda for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll