eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 03 02 20210302 02.03.2021 10:00 Fjernmøte Fylkeseldrerådet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK32021 GK 3/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK42021 GK 4/2021 Møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 14.01.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132021 RS 13/2021 Handlingsplan Fylkeseldrerådet 2019-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142021 RS 14/2021 Landskonferanse for fylkeskommunale eldreråd 2021 - er flyttet til 28.-30. september Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152021 RS 15/2021 Invitasjon til innspelsmøte regional transportplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS162021 RS 16/2021 Sammøte med Bergen eldreråd 09.06.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS172021 RS 17/2021 E-helse Vestland møte 20.01.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS182021 RS 18/2021 Den kulturelle spaserstokken - møte 27.01.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS192021 RS 19/2021 Webinar 28.01.2021 Pensjonistforbundet – Norwegian Smart Care Cluster Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS202021 RS 20/2021 Samhandlingsmøte om medverknad 21.01.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS212021 RS 21/2021 FFO Vestland rapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS222021 RS 22/2021 Notat om godtgjersle - arbeidsutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS232021 RS 23/2021 Brev frå Helse- og omsorgsdepartementet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS242021 RS 24/2021 Rutinar og rettleiing for planlegging i Vestland- samarbeid og medverknad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS252021 RS 25/2021 Informasjon om klimaplanprosess - Fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS262021 RS 26/2021 Vestlandskonferanse for eldreråd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52021 PS 5/2021 Transporttilbod for eldre heimebuande i delar av Fana Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62021 PS 6/2021 Tannhelsetenesta i Balestrand Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72021 PS 7/2021 Kunnskapsgrunnlag og strategi for frivillig sektor i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82021 PS 8/2021 Tannhelse - Livskvalitet gjennom tennene Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92021 PS 9/2021 Reduksjon i sjukeheimsplassar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102021 PS 10/2021 Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin, Hamar 9.-10. mars 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112021 PS 11/2021 Vedlikehald av veg, og materiell, med meir Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122021 PS 12/2021 Helsesituasjonen på aldersheimar – Personar i siste fase i livet. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll