eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkeseldrerådet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 06 10 20210610 10.06.2021 10:00 Fylkeshuset – Sandsli, Sandslihaugen 30, Bergen Fylkesutvalsalen Fylkeseldrerådet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK72021 GK 7/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK82021 GK 8/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkeseldrerådet 15.04.21 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172021 PS 17/2021 Landskonferanse for fylkeseldreråd 2021 - deltaking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182021 PS 18/2021 Landskonferanse 2021 - innspel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192021 PS 19/2021 Varsel om politisk sak: Folkehelseprofilar 2021. Oppdatering av status i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202021 PS 20/2021 Varsel om politisk sak: Koronaundersøkinga i Vestland 2020. Utvalde resultat frå FHI si nasjonale undersøking Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212021 PS 21/2021 Høyring - planprogram regional plan for klima Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222021 PS 22/2021 Høyring - Regional vassforvaltningsplan 2022 - 2027 for Vestland vassregion Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232021 PS 23/2021 Nettverk for aldersvennlege lokalsamfunn – representasjon frå fylkeseldrerådet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242021 PS 24/2021 Uttale til tildeling av Den kulturelle spaserstokken 2022. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS352021 RS 35/2021 Planlagde politiske saker i folkevalde organ - hausten 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS362021 RS 36/2021 Årsmelding Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS372021 RS 37/2021 Årsmelding fylkeseldrerådet 2020 - sluttresultat Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS382021 RS 38/2021 Årsmelding frå Luster eldreråd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS392021 RS 39/2021 Møte regionalt støtteapparat 26.04.21 – oppsummering. Frivilligstrategi i kommunane. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS402021 RS 40/2021 Opning av eldreombodet og senter for aldersvennleg samfunn i Ålesund 27.04.21 – oppsummering. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS412021 RS 41/2021 E-helse, digital heimeoppfølging 22.04, 29.04 og 04.05 – oppsummering. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS422021 RS 42/2021 Webinar 29.04.21 ang. mat og måltid – oppsummering. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll