eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 01 30 20200130 30.01.2020 00:00 Fylkeshuset, Sandslihaugen 30, 5254 Bergen Fylkesutvalsalen 4.etg. Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12020 GK 1/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22020 GK 2/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i fylkesutvalet 03.12.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12020 RS 1/2020 Debatthefte KS spør - Svar frå VLFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22020 RS 2/2020 Delegasjonsreise til Kina 16. - 24. juni 2020 - invitasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32020 RS 3/2020 Brev frå samferdselsdepartementet 15.11.19 - bom på sideveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42020 RS 4/2020 Bekymring for svikt i den fylkeskommunale vegmarknaden - brev frå Maskinentreprenørenes forbund (MEF) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52020 RS 5/2020 Oppslag om konsesjonskraft og Kraftfylkas arbeid med kraftskatteutvalget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI12020 SI 1/2020 Spørsmål frå politikarane Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 SI22020 SI 2/2020 Spørsmål frå Hammer (SV) - Buss - forseinkingar linje 5 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI32020 SI 3/2020 Spørsmål frå Andersen (FNB) - ny E39 Byrkjelo Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI42020 SI 4/2020 Spørsmål frå Bjørkly (H) - trygg gjennomføring av russefeiringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12020 PS 1/2020 Byvekstavtale for bergensområdet 2019-2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22020 PS 2/2020 Handlingsprogram for kollektiv 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Integrasjon av kollektivområdet i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42020 PS 4/2020 Fv 615 - søknad om tilskot til utgreiing av ny/opprusta veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 Forslag til ny forskrift med innføring av miljøkrav til drosjenæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62020 PS 6/2020 Ferjesambandet Jondal-Tørvikbygd. Utgreiing av to-ferje løysing i sommarmånadane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72020 PS 7/2020 Høyringsfråsegn - fartsgrense på motorvegar og vegstandard med ÅDT 6000-20000 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Fråsegn i samband med oppløysing av stiftinga Messen kunst- og kulturhus og utdeling av attståande verdiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92020 PS 9/2020 Fråsegn til områdeplan for Lyseparken - Bjørnafjorden kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102020 PS 10/2020 Val av eksterne medlemer til styret for Regionalt forskingsfond Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112020 PS 11/2020 Høyring - Forslag til ny forvaltningslov Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122020 PS 12/2020 Debatthefte KS spør - Svar frå VLFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll