eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 02 14 20200214 14.02.2020 08:30 Fylkeshuset, Sandslihaugen 30, 5254 Bergen Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK32020 GK 3/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK42020 GK 4/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i fylkesutvalet 30.01.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62020 RS 6/2020 Båtdrift i Sogn og Fjordane - status og framdriftsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72020 RS 7/2020 Konsekvensar i Vestland av innstramming i Samferdselsdepartementet sine retningsliner for bompengeprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82020 RS 8/2020 Melding om justert framdrift for arbeidet med ny budsjettmodell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92020 RS 9/2020 Videre planprosess for E39 Stord-Os Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102020 RS 10/2020 Oppfølging av verbalpunkt 3 i budsjettvedtak for 2020 - tariffavtale på hotell til fylkestinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112020 RS 11/2020 Frist for høyringsfråsegn til Nasjonal transportplan - Avlsag på anmoding om utsett frist Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS122020 RS 12/2020 Invitasjon til innspelsmøte om Nasjonal transportplan 2022-33 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132020 RS 13/2020 Endring av reglement for godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune til forskrifts form Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI52020 SI 5/2020 Spørsmål frå Helle (A) - status for tannklinikken i Ulvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI62020 SI 6/2020 Spørsmål frå Hestetun (A) - overtaking av Stordalsprosjektet på E 134 i Etne kommune og vegskilt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132020 PS 13/2020 Lokal mobilisering mot doping - ny avtale med Antidoping Norge og prosjektplan 2020-23 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142020 PS 14/2020 Organisering av fagskulane i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152020 PS 15/2020 Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Vestland fylkeskommune - oppnemning av saksordførar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162020 PS 16/2020 Regionreforma. Oppgåveoverføring frå Kulturdepartementet til fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172020 PS 17/2020 Oppfølging av regjeringa sitt bompengeforlik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182020 PS 18/2020 Jobbsjansen del B Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192020 PS 19/2020 Fondsavsetjing/resultatoverføring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202020 PS 20/2020 Overføring av kontraktsansvar for flyruter i Sør-Norge Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212020 PS 21/2020 Innspel frå Vestland fylkeskommune til jordbruksforhandlingane 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222020 PS 22/2020 Nye retningsliner for bompengeprosjekt- Stadfesting av garantivedtak for Kvinnheradpakken og for ny Bømlopakke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232020 PS 23/2020 Scenarioprosjekt for Vestlandet 2030 - Kollektiv Suksess Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242020 PS 24/2020 Konsekvensar av å fjerne bom på sideveg for E39 Svegatjørn-Rådal og Rv555 Sotrasambandet - Uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS252020 PS 25/2020 Nynorskfylket Vestland: Utviding av nettverket. Politisk sak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262020 PS 26/2020 Skilting av bygg i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272020 PS 27/2020 Høyringsfråsegn til NorthConnect - Søknad om ny straumkabel til Storbritannia Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282020 PS 28/2020 Høyringfråsegn - Skattlegging av havbruksverksemd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292020 PS 29/2020 Framlegg til skyssreglement for grunnskule og vidaregåande skule i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302020 PS 30/2020 Hovudmål for innkjøp i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312020 PS 31/2020 Reglement for folkevalde organ og delegering - revidering og vidare arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322020 PS 32/2020 Reglement om reiser i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332020 PS 33/2020 Retningslinjer for bruk av fylkeskommunale midler til kjøp og servering av alkoholhaldig drikke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342020 PS 34/2020 Reglement for servering av alkoholhaldig drikke i fylkeskommunale bygg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352020 PS 35/2020 Oppretting av Moster 2024 AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362020 PS 36/2020 Krav til driftsstøtte gjennom budsjettvedtak til kunst, kultur og idrett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372020 PS 37/2020 Endring av vedtektene til Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382020 PS 38/2020 Endringar i selskapsavtale for Trivselshagen IKS - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392020 PS 39/2020 Fråsegn i samband med oppløysing av Stiftelsen Bergensklinikkene Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402020 PS 40/2020 Ny inntaksmodell til vidaregåande opplæring -oppnemning av saksordførar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412020 PS 41/2020 Ny budsjettmodell for dei vidaregåande skulane - oppnemning av saksordførar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll