eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Arbeidsutval delegeringsreglement Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2021 06 07 20210607 07.06.2021 09:00 Fjernmøte Arbeidsutval delegeringsreglement
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK52021 GK 5/2021 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK62021 GK 6/2021 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i arbeidsutval delegeringsreglement 18.05.2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42021 PS 4/2021 Revidering av forskrift for økonomisk godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52021 PS 5/2021 Revidering av reglement for folkevalde organ og delegering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll