eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 03 26 20200326 26.03.2020 11:00 Fjernmøte Videomøte Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK52020 GK 5/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK62020 GK 6/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i fylkesutvalet 14.02.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142020 RS 14/2020 Brev om mulig framskunding av arbeid på fylkesvegnettet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152020 RS 15/2020 Avslag - godkjenning ny vidaregåande skule etter friskolelova Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS162020 RS 16/2020 Skattlegging av kraftverk - avgjerd frå Regjeringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS172020 RS 17/2020 Årsmelding 2019 - Tusenårsstaden Gulatinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS182020 RS 18/2020 Årsmelding 2019 for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne (RMNF) i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS192020 RS 19/2020 Oversikt over politiske saker til planlagt handsaming i 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS202020 RS 20/2020 Felles retningslinjer for besøk av ungdomsorganisasjonar til vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS212020 RS 21/2020 Fast avløysar for fylkesrådmannen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS222020 RS 22/2020 Referat eigarmøte Invest in Bergen og Etablerersenteret 2.mars 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS232020 RS 23/2020 Svar på spørsmål fra Synnøve Solbakken,AP- vedrørende og vegskilt ved E134/ Fv 48 til ferje Utåker/ Kvinnherad. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS242020 RS 24/2020 Covid 19 - Status og framtidige utfordringar i perioden 2.mars – 26.mars for å handtere utbrot av koronavirus Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS252020 RS 25/2020 Høyring - kriteria for fylkeskommunale båtruter i inntektssystemet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI72020 SI 7/2020 Spørsmål frå Framnes (FrP) - fergesambandet Leirvåg - Sløvåg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422020 PS 42/2020 Konsekvensar av koronaepidemien for næringslivet i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432020 PS 43/2020 Fylkeskommunale tilskot til kunst og kulturlivet i Vestland - konsekvensar av koronautbrot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442020 PS 44/2020 Mynde for fylkesutvalet til å treffe vedtak i saker som skulle vore avgjort av fylkestinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452020 PS 45/2020 Fagbrev på jobb Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462020 PS 46/2020 Høyring - nye læreplanar i valfag på ungdomstrinnet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472020 PS 47/2020 Høyring av kommunedelplan Florelandet - Brandsøy, Kinn kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482020 PS 48/2020 Regionalt bustadbyggeprogram i Bergensområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492020 PS 49/2020 Tilskotsordningar i seksjon for plan, klima og folkehelse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502020 PS 50/2020 Søknad om ruteløyve for strekningar i Ullensvang kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512020 PS 51/2020 Søknad frå Hop On AS, org.nr 923 364 242, om ruteløyve for bussrute i Bergen sentrum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522020 PS 52/2020 Konkurranseutsetjing av Rutepakke 3 - Lokalbåtsamband i Gulen og Solund Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532020 PS 53/2020 Støtte til Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) for driftsåret 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542020 PS 54/2020 Planprogram til vassforvaltningsplanane for Rogaland vasregion og Vest - Viken vassregion Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552020 PS 55/2020 Oppnemning av statleg styrerepresentant i Carte Blanche Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562020 PS 56/2020 Innspel til høyring av forslag til endringar i motorferdslelova og forskrift for bruk av motorkøyretøy i utmark og på islagte vassdrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572020 PS 57/2020 Strategi for vidare utvikling av hurtigladetilbodet i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582020 PS 58/2020 Fullmakt til å lyse ut midlar til bedriftsintern opplæring (BIO-midlar) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll