eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 05 28 20200528 28.05.2020 11:00 Videomøte Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK142020 GK 14/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK152020 GK 15/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i fylkesutvalet 23.04.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK162020 GK 16/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i fylkesutvalet 30.04.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK172020 GK 17/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i fylkesutvalet 12.05.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS422020 RS 42/2020 Valen kraftverk AS - vurdering av sal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS432020 RS 43/2020 Uttale frå Landsstyret om RNB Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS442020 RS 44/2020 Kopi av søknad til kulturdepartementet frå Moster 2024 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS452020 RS 45/2020 Krisepakke til ekspressbussane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS462020 RS 46/2020 Ferjeavløysingsordninga - status og prosjekt i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS472020 RS 47/2020 Kartlegging av open-skule-prinsippet ved dei vidaregåande skulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS482020 RS 48/2020 Etablering av alternative transportløysingar ved stengd veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS492020 RS 49/2020 Moster 2024 AS. Bømlo kommune sitt kommunestyrevedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS502020 RS 50/2020 Framtidig organisering og samarbeid mellom dei kommunale arkivinstitusjonane i heile Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS512020 RS 51/2020 Lytter til innspill: Staten beholder hovedansvaret for kulturinstitusjonene Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS522020 RS 52/2020 Invitasjon til politisk møte 20. mai 2020 - dialog og orientering om situasjonen i kultursektoren som følge av covid-19-utbruddet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI102020 SI 10/2020 Spørsmål frå Gadolin (Ap) - disponering av ekstraordinære midlar til kompetansehevingstiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812020 PS 81/2020 Rekneskap 2019 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822020 PS 82/2020 Årsrapport 2019 for Sogn og Fjordane fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832020 PS 83/2020 Godkjenning av årsrekneskap for Hordaland fylkeskommune 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842020 PS 84/2020 Årsmelding Hordaland fylkeskommune 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852020 PS 85/2020 Finansforvaltninga i 2019 - Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862020 PS 86/2020 Finansrapport 1. tertial 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872020 PS 87/2020 Tertialrapport pr. april 2020 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882020 PS 88/2020 Disponering av ekstraordinære midlar til kompetansehevingstiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892020 PS 89/2020 Prosjektavklaring fv. 614 Svelgen - Indrehus Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902020 PS 90/2020 Koronautbrotet - omfang, konsekvensar og tiltak i høve kultur, idrett og inkludering i Vestland pr juni 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912020 PS 91/2020 Bømlo fiskerihamn - garanti for forskottering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922020 PS 92/2020 Søknad frå Sunnhordland lufthavn AS om konvertering av lån til aksjekapital Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932020 PS 93/2020 Bokbåtdrift i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942020 PS 94/2020 Europameisterskap i friidrett for ungdom 2021 i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952020 PS 95/2020 Plaststrategi for Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962020 PS 96/2020 Regional plan for Hardangervidda - Vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972020 PS 97/2020 Regional kompetansepolitikk i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982020 PS 98/2020 Reguleringsplan for steinbrot på Aksla - Bremanger kommune. 2. gongs offentleg ettersyn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992020 PS 99/2020 Godkjenning av forslag til Handlingsprogram 2020 - 2023 for Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei - Heiplanen. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002020 PS 100/2020 Justering av gjennomsnittstakst Førdepakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012020 PS 101/2020 Tilsegn om tilskot til reduserte bompengetakstar for Rv. 13 Hardangerbrua Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022020 PS 102/2020 Utprøving av fleksibelt kollektivtilbod for eldre Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032020 PS 103/2020 Evaluering av sonereforma og vegen vidare Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042020 PS 104/2020 Nytt yrkestransportregelverk - delegering av mynda til å innføre einerettar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052020 PS 105/2020 Regional transportplan - Høyring av framlegg til planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062020 PS 106/2020 Særskild dekning av arbeidsreiser for TT-brukarar som har varig tilrettelagt arbeidsplass Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072020 PS 107/2020 Oppheving av forskrift om drosjereglement for Bergen køyreområde, Bergen, Sund, Fjell og Askøy kommune, Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082020 PS 108/2020 E134 Røldal-Seljestad - Delvis bompengefinansiering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092020 PS 109/2020 Regionalt forskingsfond Vestlandet - Årsrapport for 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102020 PS 110/2020 Årsmelding for klagenemnda i Hordaland og Sogn og Fjordane - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1112020 PS 111/2020 Val til styre i Skyttel AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122020 PS 112/2020 Økonomiplan 2021-2024 - Investerings- og driftsrammer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132020 PS 113/2020 Utsatt oppstart av turistruter - nettokontraktar båt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142020 PS 114/2020 Ekstrakostnader for skuleskyss knytt til smittevern vår 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll