eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 06 18 20200618 18.06.2020 11:00 Videomøte Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK202020 GK 20/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK212020 GK 21/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet i fylkesutvalet 08.06.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS592020 RS 59/2020 Båtanbod rutepakke 2 - Status og vegen vidare Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS602020 RS 60/2020 Meirkostnader i samband med etablering av ladeinfrastruktur på Mannsverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS612020 RS 61/2020 St.Meld. 16 Nye mål i kulturmiljøpolitikken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI132020 SI 13/2020 Spørsmål frå Hestetun (Ap) - bruk av biogass som drivstoff for dei fylkeskommunale bussrutene? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI142020 SI 14/2020 Spørsmål frå Distad (H) - Sommerjobber i Vestland fylkeskommune sommeren 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI152020 SI 15/2020 Spørsmål frå Søviknes - Næringsvennlig holdning til restaurantnæringen – uteservering i Bergen Sentrum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI162020 SI 16/2020 Spørsmål frå Andersen (FNB) - Autopass på fylkesferjer og innføring av månadstak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI172020 SI 17/2020 Spørsmål frå Helle (Ap) - status i plan som skal regulere veg og gang- og sykkelveg i området Paradis i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI182020 SI 18/2020 Spørsmål frå Bjørlo (V) - om Kommunale næringsfond og korona Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI192020 SI 19/2020 Spørsmål frå Hammer (SV) - pause og toalettforhold til bussjåførene ved endestopp på Kråkenes, Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1332020 PS 133/2020 Godkjenning av prosjektrekneskap Årstad vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1342020 PS 134/2020 Godkjenning av prosjektrekneskap - universell utforming Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1352020 PS 135/2020 Disponering av rekneskapsoverskot - Coronatiltak - ekstern støtte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1362020 PS 136/2020 Fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1372020 PS 137/2020 Opplæringstilbodet skuleåret 2020/21 - verknader av koronapandemien Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1382020 PS 138/2020 Høyringssvar frå Vestland fylkeskommune på NOU 2019:23 Ny opplæringslov Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1392020 PS 139/2020 Dei kommunale næringsfonda si rolle og framtid i Vestland fylke. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1402020 PS 140/2020 Kulturbygg - underfinansiert i spelemiddelordninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1412020 PS 141/2020 Forenkling, modernisering og effektivisering av salskanalane og betalingsmåtane innanfor mobilitet og kollektiv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1422020 PS 142/2020 Folkehelseforum Vestland- ny plattform for samarbeid om folkehelsearbeidet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1432020 PS 143/2020 Høyringsfråsegn - NOU 2019:25 «Med rett til å mestre» Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1442020 PS 144/2020 Bybanen til Åsane - høyringsuttale til utvida planområde for tunnelalternativet - delegering av mynde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1452020 PS 145/2020 Tvist om rabattkompenasasjon - fullmakt Opne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS1462020 PS 146/2020 Arbeidsreiser innafor TT-ordninga Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1472020 PS 147/2020 Uttale om tiltakspakke til olje-, gass- og leverandørindustrien Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll