eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 09 17 20200917 17.09.2020 10:00 Fjernmøte, videomøte Møtestart kl 10/ når finansutvalet vert avslutta Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK222020 GK 22/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK232020 GK 23/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 18.06.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS622020 RS 62/2020 Evaluering av ordninga med fylkesvise mobbeombod - løypemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS632020 RS 63/2020 Avbroten sesong Turistrute Hardanger og Turistrute Bergen - Flåm Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS642020 RS 64/2020 Sjåførtryggleik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS652020 RS 65/2020 Vesentleg innvending til vedteken regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter for Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS662020 RS 66/2020 Fordeling av tilskot til friskliv-, lærings- og meistringstilbod år 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS672020 RS 67/2020 Administrativ fråsegn til Stad kommune sin samfunnsdel for 2020 - 2032 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS682020 RS 68/2020 Administrativ fråsegn til Fitjar kommune sin samfunnsdel for kommuneplan 2020-2040 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS692020 RS 69/2020 TV-aksjonen 2020 - søknad om Fylkesbidrag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS702020 RS 70/2020 Oversikt over framtidig planlagde politiske saker Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS712020 RS 71/2020 Orientering - Riksantikvaren kulturminnemynde - Reguleringsplan for steinbrot på Aksla,Hennøy plan id 1438.016.03 - Bremanger kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS722020 RS 72/2020 Retningslinjer for ferjeavløysingsordninga for fylkesvegferjer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS732020 RS 73/2020 Fordelingsnøkler for kulturinstitusjoner Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS742020 RS 74/2020 Orientering til fylkeskommunene - brev fra Kulturdepartementet til departementets tilskuddsmottakere i kultursektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS752020 RS 75/2020 Årsmelding NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS762020 RS 76/2020 Vigo IKS - årsmelding 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS772020 RS 77/2020 Kunnskapsgrunnlag i samband med COVID-19 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI202020 SI 20/2020 Spørsmål frå Andersen (FNB) - kan redusert eller inga arbeidsavgivaravgift vere eit verkemiddel som vert fremja frå Vestland fylke til Regjeringa? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI212020 SI 21/2020 Spørsmål frå Gadolin (A) - om produksjonsskolen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1482020 PS 148/2020 Status for handlingsprogram 2019-2020 - dei to regionale kulturplanane i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1492020 PS 149/2020 Tilskot til kulturbygg med regionale funksjonar. Retningslinjer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1502020 PS 150/2020 Moster 2024 AS - Endring av aksjonæravtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1512020 PS 151/2020 Innbyggjarforslag om båtrute mellom Ågotnes og Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1522020 PS 152/2020 Høyringsuttale - forskrift lov om integrering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1532020 PS 153/2020 Høyring - Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1542020 PS 154/2020 Planprogram til Regional transportplan 2022 - 2033 - Vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1552020 PS 155/2020 Askøy vgs - nybygg/rehabilitering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1562020 PS 156/2020 KODE Kunstmuseer og Komponisthjem. To lånegarantiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1572020 PS 157/2020 Status og vegen vidare - Ekspressbåtsambanda i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1582020 PS 158/2020 Status og vegen vidare - Lokalbåtsambanda i Sogn og Fjordane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1592020 PS 159/2020 Høyringsinnspel til planprogram - Regional plan for innovasjon og næringsutvikling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1602020 PS 160/2020 Nytt kommunevåpen Tysnes kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1612020 PS 161/2020 Tertialrapport pr. august 2020 - rekneskapsprognose Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1622020 PS 162/2020 Fråsegn forslag til kommuneplanen si samfunnsdel (KPS) - Ullensvang kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1632020 PS 163/2020 Fråsegn til kommuneplanens arealdel for Nye Voss herad 2020-2032 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1642020 PS 164/2020 Sal av Bruravik ferjekai Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1652020 PS 165/2020 Sal av Rubbestadnes vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1662020 PS 166/2020 Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. - regional plan, dispensasjon m.m. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1672020 PS 167/2020 Sal av Kvam vgs, avd. Norheimsund Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1682020 PS 168/2020 Finansrapport 2. tertial 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1692020 PS 169/2020 Vedtak av Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 - Regional planstrategi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll