eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 10 29 20201029 29.10.2020 11:00 Digitalt møte Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK252020 GK 25/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK262020 GK 26/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møtet 17.09.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK272020 GK 27/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte i fylkesutvalet 29.09.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS832020 RS 83/2020 Orientering - Riksantikvaren opprettheld motsegna til reguleringsplan for steinbrot på Aksla,Hennøy plan id 1438.016.03 - Bremanger kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS842020 RS 84/2020 Informasjon om evaluering av "HentMeg" i Odda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS852020 RS 85/2020 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i tidlegare Sogn og Fjordane fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS862020 RS 86/2020 Dagsturhytter i Vestland, etablering i tidlegare Hordaland-kommunar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS872020 RS 87/2020 Informasjon om pågående arbeid med salskanalar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS882020 RS 88/2020 Orientering om utsetting av handsaminga av ny budsjettmodell for dei vidaregåande skulane i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS892020 RS 89/2020 Bygging av fv. 614 Svelgen - Indrehus - må starte i 2021 - Bremanger kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS902020 RS 90/2020 Tannhelsetilbodet i Gulen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS912020 RS 91/2020 Aksjonærinformasjon frå Ferde AS - rapport nr. 2 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS922020 RS 92/2020 Aksjonærinformasjon frå Fjord Invest Såkorn AS - andre kvartal 2020 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS932020 RS 93/2020 Aksjonærinformasjon Sarsia Development AS - andre kvartal 2020 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS942020 RS 94/2020 Regionreforma - Oppgåve- og ressursoverføringar til Vestland fylkeskommune.pdf Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI232020 SI 23/2020 Spørsmål frå Hammer (SV) - Tryggleik i trafikken. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI242020 SI 24/2020 Spørsmål frå Helle (A) - fylkeskommunale arbeidsplassar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI252020 SI 25/2020 Spørsmål frå Brosvik (KrF) - Oppfølging av einerettar til drosjar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1982020 PS 198/2020 Intensjonsavtale om samarbeid mellom Frivillighet Norge og Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1992020 PS 199/2020 Driftstilskot til Kirkens SOS 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2002020 PS 200/2020 Søknad frå Boreal AS om ruteløyve for Bergen sentrum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2012020 PS 201/2020 Utgreiing av alternativt stopp Solund for båtruta Bergen-Selje-Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2022020 PS 202/2020 Søknad nr 2 frå Hop On AS om ruteløyve for Bergen sentrum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2032020 PS 203/2020 Søknad frå Fjord1 ASA om ruteløyve for strekninga Kinsarvik/Lofthus - Odda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2042020 PS 204/2020 Søknad frå The Fjords AS om ruteløyve for strekninga Lofthus - Odda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2052020 PS 205/2020 Søknad frå VY Buss AS om ruteløyve Bergen - Trondheim Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2062020 PS 206/2020 Endring av yrkestransportlova - forslag til delegering av mynde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2072020 PS 207/2020 Kontaktutval mellom innvandrarar og styremaktene i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2082020 PS 208/2020 Høyringssvar frå Vestland fylkeskommune – «Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud ( samarbeid, samordning og barnekoordinator)» Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2092020 PS 209/2020 E-sport i Vestland fylke - svar på verbalpunkt i Fylkestinget desember 2019. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2102020 PS 210/2020 Utgreiing av nasjonale føringar for riks- og fylkesvegnettet - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2112020 PS 211/2020 Museumspolitikk i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2122020 PS 212/2020 Evaluering av sommaren 2020 på ferjesambandet Jondal - Tørvikbygd Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2132020 PS 213/2020 Merkevareprosess Skyss/Kringom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2142020 PS 214/2020 Fråsegn - Språkrådet til Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2152020 PS 215/2020 Notat frå Deloitte - Kontroll av ein tilskotsmottakar - UngVest Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2162020 PS 216/2020 Møteplan 2021 for fylkesutvalet og finansutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2172020 PS 217/2020 Arbeidsutval for regulering av årsløn for fylkesrådmannen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2182020 PS 218/2020 Val av ny styremedlem i Stiftinga Fjelberg Prestegard Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2192020 PS 219/2020 Oppfølging av einerettar Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll