eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 12 10 20201210 10.12.2020 09:00 Fjernmøte Digitalt Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK362020 GK 36/2020 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK372020 GK 37/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 17.11.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK382020 GK 38/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 26.11.20 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1182020 RS 118/2020 Båtanbod Sogn og Fjordane - Status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1192020 RS 119/2020 Fastsett planprogram for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1202020 RS 120/2020 Orientering om BT5 Bybanen til Åsane - skissefase dagalternativ Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1212020 RS 121/2020 Status fagbrev på jobb. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1222020 RS 122/2020 Sirkulærøkonomi og tapte containere til havs. Resolusjonar frå Nordsjøkommisjonen si marine ressursgruppe Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1232020 RS 123/2020 One Ocean Week Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1242020 RS 124/2020 Orientering om fordelte tilskot i 2020, SUD-PKF Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1252020 RS 125/2020 Fråsegn vedr konsesjonssak Røldal-Suldal-Kraft Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1262020 RS 126/2020 Oversikt over planlagde politiske saker til folkevalde organ - våren 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1272020 RS 127/2020 Aksjonærinformasjon frå Fjord Invest Såkorn AS - andre kvartal 2020 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS1282020 RS 128/2020 Aksjonærinformasjon Sarsia Development AS - andre kvartal 2020 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS1292020 RS 129/2020 Sarsia Development AS - aksjonærinformasjon tredje kvartal Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 RS1302020 RS 130/2020 Orientering - Fråsegn til oppstart av statleg reguleringsplan for E39 Stord-Os Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS1312020 RS 131/2020 Tenestepensjon for VLFK - utvikling i saka etter vedtak i Fylkestinget 10 september 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI272020 SI 27/2020 Spørsmål frå Andersen (FNB) - Førdepakken øydelegg viktig landskapskunst 'Laksen' Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI282020 SI 28/2020 Spørsmål frå Gadolin (A) - angående fag- og yrkesopplæring i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI292020 SI 29/2020 Spørsmål frå Hammer (SV) - til sak 318/20 Ombordtillegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2872020 PS 287/2020 Eigarskapsmelding for Vestland fylkeskommune 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2882020 PS 288/2020 Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2892020 PS 289/2020 Tiltak for auka gjennomføring for elevar og lærlingar i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2902020 PS 290/2020 Open skule prinsippet ved dei vidaregåande skulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2912020 PS 291/2020 Nytt opplæringsfartøy, Måløy vidaregående skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2922020 PS 292/2020 Rom- og funksjonsprogram Langhaugen vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2932020 PS 293/2020 Spissa toppidrettstilbod i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2942020 PS 294/2020 Forslag til ny forskrift for transportordninga for menneske med nedsett funksjonsevne (TT-ordninga) i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2952020 PS 295/2020 Rapport frå ekspertutval: På veg mot eit betre bomsystem. Utfordringar og moglegheiter i det grøne skiftet. Høyringsinnspel frå VLFK. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2962020 PS 296/2020 Eigarstrategi for Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2972020 PS 297/2020 Ferjeavløysing Ytre Steinsund bru Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2982020 PS 298/2020 Utbygging Kalvåg fiskerihamn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2992020 PS 299/2020 Reviderte retningslinjer for tilskotsordningar til trafikktrygging i Vestland fylke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3002020 PS 300/2020 Regional plan for Nordfjella. Handlingsprogram 2021-2024. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3012020 PS 301/2020 Utgreiing fellesmagasin for musea i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3022020 PS 302/2020 Søknad om tilskot til ViteMeir - Vitensenteret på Kaupanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3032020 PS 303/2020 Høyring av forskriftsfesting av KLD sine tilskotsordningar på kulturmiljøfeltet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3042020 PS 304/2020 Tilbakemelding til NFI sine forslag til endringar i tilskotsordningar, jf. Høyringsbrev 19/937-35 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3052020 PS 305/2020 Hardanger AKS – søknad om eigenkapitalinnskot Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3062020 PS 306/2020 Ny avtale mellom Vestland fylkeskommune og Fjord Norge AS 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3072020 PS 307/2020 Invitasjon til å teikne aksjar i investeringsfondet Peak Venture I AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3082020 PS 308/2020 Trivselshagen IKS - Ny selskapsavtale og ny leigeavtale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3092020 PS 309/2020 Organisering og samarbeid mellom dei kommunale arkivinstitusjonane i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3102020 PS 310/2020 KODE Kunstmuseer og komponisthjem. To lånegarantiar. Presisering av vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3112020 PS 311/2020 Tilskot levande byer og stader 2020 - Vik kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3122020 PS 312/2020 Bussanlegg Straume - Avtale med Askøy kommune om byte av tomt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3132020 PS 313/2020 Leigeavtale i nye lokale på Rubbestadneset for Bømlo vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3142020 PS 314/2020 Innspel til stortingsmelding om langsiktig verdiskaping frå norske energiressursar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3152020 PS 315/2020 Vestland fylkeskommune høyringsuttale til endring av regelverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3162020 PS 316/2020 Høyringssvar frå Vestland fylkeskommune - Forskrift om nasjonale tilretteleggingsmidler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3172020 PS 317/2020 NOU 2020:06 «Frie og hemmelige valg – ny valglov» - høyringsuttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3182020 PS 318/2020 Ombordtillegg på bruk av bankkort om bord på bussane i Hordalandskontraktane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3192020 PS 319/2020 Val av styremedlemer til Førde Internasjonale Folkemusikkfestival Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3202020 PS 320/2020 Søknad frå Sunnhordland lufthavn AS om konvertering av lån til aksjekapital Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3212020 PS 321/2020 Flagging på samefolkets dag 6. februar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll