eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 01 15 20200115 15.01.2020 10:30 Fylkeshuset, Leikanger Sygna Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK12020 GK 1/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK22020 GK 2/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 2. desember 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI12020 SI 1/2020 Spørsmål frå Valvatne - A - Forlenge rute 700 i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI22020 SI 2/2020 Spørsmål frå Aafløy - FNB - Ferde AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI32020 SI 3/2020 Spørsmål frå Brosvik - KrF - Ferjetakstar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI42020 SI 4/2020 Spørsmål frå Hammer - SV - Overføring SSV - status på utstyr og folk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI52020 SI 5/2020 Spørsmål frå Kristensen - H - Stenging av Rugsundbrua i dårlig vær Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI62020 SI 6/2020 Spørsmål frå Brosvik - KrF - Ungdomskort og ekspressbåt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI72020 SI 7/2020 Spørsmål frå Bjørkly (H) - Fergesituasjonen til og frå Fedje Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI82020 SI 8/2020 Spørsmål frå Ekrheim (SP) - manglande korrespodanse Etne-Voss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS12020 RS 1/2020 Informasjon om førebuande arbeid på Bergensbana Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS22020 RS 2/2020 Nye skredsikringslister for riks- og fylkesvegar pr 17.12.2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS32020 RS 3/2020 E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (ringveg øst) - referat frå møte 01/19 - reransegruppen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS42020 RS 4/2020 NTP 2022-2033 - Prosess Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS52020 RS 5/2020 Bekymring for svikt i den fylkeskommunale vegmarknaden - brev frå Maskinentreprenørenes forbund (MEF) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS12020 PS 1/2020 Forslag til ny forskrift med innføring av miljøkrav til drosjenæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS22020 PS 2/2020 Byvekstavtale for bergensområdet 2019-2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS32020 PS 3/2020 Søknad om forskottering - gang- og sykkelveg Fv 60 Loen - Solvik/Rake Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42020 PS 4/2020 Ferjesambandet Jondal-Tørvikbygd. Utgreiing av to-ferje løysing i sommarmånadane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52020 PS 5/2020 Høyringsfråsegn - fartsgrense på motorvegar og vegstandard med ÅDT 6000-20000 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62020 PS 6/2020 Handlingsprogram for kollektiv 2020-2023 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll