eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 02 13 20200213 13.02.2020 11:00 Fylkeshuset – Sandsli, Sandslihaugen 30, Bergen Fylkesutvalsalen, 4 et Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK32020 GK 3/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK42020 GK 4/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 15. januar 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS62020 RS 6/2020 Trafikksikringstiltak i investeringsprogram fylkesvegar 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS72020 RS 7/2020 Søknad om aktivitets- og driftsmidlar til Trygg Trafikk Vestland i 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS82020 RS 8/2020 Utgreiing båtsamband Bergen-Sotra Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS92020 RS 9/2020 Båtdrift i Sogn og Fjordane - status og framdriftsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS102020 RS 10/2020 Videre planprosess for E39 Stord-Os Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS112020 RS 11/2020 Konsekvensar i Vestland av innstramming i Samferdselsdepartementet sine retningsliner for bompengeprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS122020 RS 12/2020 Invitasjon til innspelsmøte om Nasjonal transportplan 2022-33 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS132020 RS 13/2020 Frist for høyringsfråsegn til Nasjonal transportplan - Avlsag på anmoding om utsett frist Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI92020 SI 9/2020 Spørsmål fra Aafløy (FNB) - utredning av trafikksikringstiltak på Fv. 546 ved Stend vgs Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 SI102020 SI 10/2020 Spørsmål frå Helle (A) - ras på fylkesvegane - beredskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI112020 SI 11/2020 Spørsmål fra Bjørkly (H) - autopass Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI122020 SI 12/2020 Spørsmål fra Merkesdal (A) - utvida tilbod på hurtigbåt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 SI132020 SI 13/2020 Spørsmål frå Ekrheim (SP) - manglande korrespodanse Etne-Voss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72020 PS 7/2020 Søknad om ruteløyve for strekningar i Ullensvang kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82020 PS 8/2020 Fordeling av FTU-midlar for 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92020 PS 9/2020 Nye retningsliner for bompengeprosjekt- Stadfesting av garantivedtak for Kvinnheradpakken og for ny Bømlopakke Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102020 PS 10/2020 Søknad frå Hop On AS, org.nr 923 364 242, om ruteløyve for bussrute i Bergen sentrum Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112020 PS 11/2020 Framlegg til skyssreglement for grunnskule og vidaregåande skule i Vestland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122020 PS 12/2020 Oppfølging av regjeringa sitt bompengeforlik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132020 PS 13/2020 Konsekvensar av å fjerne bom på sideveg for E39 Svegatjørn-Rådal og Rv555 Sotrasambandet - Uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142020 PS 14/2020 Overføring av kontraktsansvar for flyruter i Sør-Norge Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll