eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 03 11 20200311 11.03.2020 08:30 Thon Hotel Sandven, Nordheimsund Hotellet Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK52020 GK 5/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 GK62020 GK 6/2020 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 13.02.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS142020 RS 14/2020 Fråsegn frå kommunestyret - rassikring på fylkesveg 618 - Stad kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS152020 RS 15/2020 Uteservering i Bergen sentrum på fortau på fylkesveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS162020 RS 16/2020 Førdepakken - Årsrapport 2019 og referat frå styringsgruppe 18.2.2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS172020 RS 17/2020 Arbeid med høyringsfråsegn til Nasjonal transportplan 2022-2033 - Status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI152020 SI 15/2020 Spørsmål frå Hammer - SV - servicelinja Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI162020 SI 16/2020 Spørsmål frå Gunnar Moland - H- Dårlig kommunikasjon mellom ulike kollektive transportmidler i Vestland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI172020 SI 17/2020 Spørsmål frå Helle - A - kjempeanlegg Myrdal Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI182020 SI 18/2020 Spørsmål frå Helle - A - hurtigbåt Bergen-Knarvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI192020 SI 19/2020 Spørsmål frå Brosvik- Krf - ungdomskort på snøggbåtene Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI202020 SI 20/2020 Spørsmål frå Valvatne -A - FV 562 Askøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152020 PS 15/2020 Oppstart av arbeid med Regional Transportplan 2022 - 2033 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162020 PS 16/2020 Konkurranseutsetjing av Rutepakke 3 - Lokalbåtsamband i Gulen og Solund Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172020 PS 17/2020 Fordeling av planleggingsmidlar 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182020 PS 18/2020 Løyving til trygg skuleveg/Hjertesone og punktutbetring - framlegg til fordeling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll