eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovudutval for samferdsel og mobilitet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2020 05 13 20200513 13.05.2020 10:00 Fjernmøte Video Hovudutval for samferdsel og mobilitet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 GK102020 GK 10/2020 Godkjenning av protokoll frå møte 28. april Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 GK92020 GK 9/2020 Godkjenning innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS322020 RS 32/2020 Endringer i samhandling mellom Statens vegvesen og de regionale bompengeselskapene Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS332020 RS 33/2020 Oppfølgning etter møte i Stamvegutvalgets arbeidsutvalg 30 mars 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS342020 RS 34/2020 Etablering av alternative transportløysingar ved stengd veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS352020 RS 35/2020 Tildeling av statlege midlar til utvida TT-ordning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS362020 RS 36/2020 Krisepakke til ekspressbussane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI232020 SI 23/2020 Spørsmål frå Gunnar Moland (H) - Turistruten på Hardangerfjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 SI242020 SI 24/2020 Spørsmål frå Helle(A) - Stenging av fylkesvegar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322020 PS 32/2020 Tilsegn om tilskot til reduserte bompengetakstar for Rv. 13 Hardangerbrua Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332020 PS 33/2020 Justering av gjennomsnittstakst Førdepakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342020 PS 34/2020 Utprøving av fleksibelt kollektivtilbod for eldre Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352020 PS 35/2020 Evaluering av sonereforma og vegen vidare Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362020 PS 36/2020 Trafikkplan Bergen sør - oppstart Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372020 PS 37/2020 Sykkelbyavtaler i Vestland fylkeskommune - status og vidare oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382020 PS 38/2020 Fv. 57 Dale - Storehaug Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392020 PS 39/2020 Prinsippsak for forskotteringar mv. i samband med rekkefølgjekrav og fylkeskommunale midlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS402020 PS 40/2020 Nytt yrkestransportregelverk - delegering av mynda til å innføre einerettar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412020 PS 41/2020 Regional transportplan - Høyring av framlegg til planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422020 PS 42/2020 Vestland fylke - samkøyring av TT-ordning frå 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432020 PS 43/2020 Oppheving av forskrift om drosjereglement for Bergen køyreområde, Bergen, Sund, Fjell og Askøy kommune, Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442020 PS 44/2020 Særskild dekning av arbeidsreiser for TT-brukarar som har varig tilrettelagt arbeidsplass Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452020 PS 45/2020 E134 Røldal-Seljestad - Delvis bompengefinansiering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462020 PS 46/2020 Fordeling av Interreg-midlar 2021-2027 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472020 PS 47/2020 Prosjektavklaring fv. 614 Svelgen - Indrehus Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482020 PS 48/2020 Økonomiplan 2021-24 - drifts- og investeringsrammer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492020 PS 49/2020 Krisepakke til ekspressbussane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll